Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13912
Title: Frederic Rzewski’nin ‘The People United Will Never Be Defeated!’ ve ‘Les Moutons De Panurge’ başlıklı eserlerinde görülen doğaçlama ve mikro yapılanmanın metafor olarak irdelenmesi
Other Titles: Examining improvisation and micro structure as metaphors seen in Frederick Rzewski’s ‘The People United Will Never Be Defeated!’ and ‘Les Moutons De Panurge’
Authors: Can, Toros
Keywords: Frederic Rzewski
The People United Will Never Be Defeated!
Les Moutons de Panurge
Mikro yapılanma
Metafor
Doğaçlama
Micro structure
Metaphor
Improvisation
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, T. (2010). “Frederic Rzewski’nin ‘The People United Will Never Be Defeated!’ ve ‘Les Moutons De Panurge’ başlıklı eserlerinde görülen doğaçlama ve mikro yapılanmanın metafor olarak irdelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 371-383.
Abstract: Frederic Rzewski’nin The People United Will Never Be Defeated! ve Les Moutons de Panurge başlıklı sıra dışı iki eseri, form ve anlayışıyla yirminci yüzyıl piyano müziğine getirdiği yeni bakış açıları yönünden ilgi çekicidir. Birbirinden bağımsız iki farklı dünyayı sunan bu iki eserin yazılma süreç ve koşulları incelendiğinde ortak noktalar göze çarpmaktadır. Bu ortak değerler ve eserlerin zıt yapıları, dokümanın inceleme konusunu oluşturur.
Frederic Rzewski's two remarkable piano works, The People United Will Never Be Defeated! and Les Moutons de Panurge are extraordinary in terms of the new perspectives they introduce to 20th century piano music through innovation in form and concept. Offering two independent worlds, when procedures and conditions of these works are examined, common grounds stand out. These common properties, as well as the adverse structures of the two works are the main focus point of this document.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214367
http://hdl.handle.net/11452/13912
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_10.pdf689.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons