Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13908
Title: The myths arose around the Cult of Selahatti̇n Buhari̇ Dede cult located in the Vi̇llage of the Keles Provi̇nce of Bursa
Other Titles: Bursa’nın Keles İlçesi Dedeler Köyünde Selahattin Buhari Dede Kültü etrafında oluşan efsaneler
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Taş, Hülya
Keywords: Bursa
Dede
Keles
Selahattin Buhari
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taş, H. (2010). “The myths arose around the Cult of Selahatti̇n Buhari̇ Dede cult located in the Vi̇llage of the Keles Provi̇nce of Bursa”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 309-323.
Abstract: Dedeler village is one of the nomadic villages of Keles province in Bursa. The village that had no immigrants coming in and thus has preserved its traditional cultural structure. The village was named after Selahattin Buhari who is buried here. The name of the village did not exist in written documents until 1908. The information on the identity of Selahattin Buhari can only be learnt through the legends told among the villagers. A celebration festivity is held in the name of Selahattin Buhari every year in September. Selahattin Buhari and his wife came from Bukhara to the village in order to spread Islam and the rules he’s set in the village are still being obeyed today.
Dedeler köyü Bursa’nın Keles ilçesinin Yörük köylerinden biridir. Dağlık bir arazi üzerine kurulu olan bu köy, dışarıdan göç almayarak geleneksel kültür yapısını korumaktadır. Köy, adını burada yatan Selahattin Buhari’den almıştır. Köyün adına yazılı kaynaklarda ancak 1908 yılında rastlamaktayız. Selahattin Buhari’nin kimliği hakkındaki bilgiyi de ancak köyde anlatılan efsanelerden öğrenebilmekteyiz. Her yıl eylül ayında Selahattin Buhari’yi anma şenliği yapılır. Buhara’dan eşi ile birlikte gelerek İslamiyeti yaymaya çalışan Selahattin Buhari’nin köyde koyduğu kurallara günümüzde de uyulduğu görülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214381
http://hdl.handle.net/11452/13908
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_7.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons