Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13907
Title: Osmanlılar döneminde Bursa’da yaptırılan hastaneler
Other Titles: The hospitals in the Ottoman period in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Erer, Sezer
Keywords: Bursa Yıldırım Darüşşifası
Fransız Misyon Hastanesi ve Dispanseri
Bursa Gureba Hastanesi
Türk tıp tarihi
Bursa Yıldırım Darussifa
French Mission Hospital (Filles de la Charite)
Bursa State Hospital
History of Turkish Medicine
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erer, S. (2010). “Osmanlılar döneminde Bursa’da yaptırılan hastaneler”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 241-252.
Abstract: Osmanlılar, insana ve insan sağlığına önem vermişler ve sağlığın teşkilatlanması amacıyla memleketin her köşesinde insanlara hizmet verebilmek için büyük çaba göstermişlerdir. Özellikle varlıklı kişiler, paşalar, sultanlar, kendi adlarına veya vakıfları adına şifa yurtları, hastaneler yaptırmışlardır. Osmanlı döneminin önemli şehirlerinden biri olan Bursa, ilk Osmanlı hastanesi ve ilk tıp okulu ve ilk devlet (memleket) hastanesine ev sahipliği yaptığından dolayı tarihi zenginliklerle dolu olduğu kadar Türk Tıp Tarihi açısından da özel bir yere sahiptir. Bu makalede Bursa’da yaptırılmış ve halkın hizmetine sunulmuş olan Bursa Yıldırım Darüşşifası, Fransız Misyon Hastanesi ve Dispanseri ve Bursa Gureba Hastanesi hakkında bilgiler verilmektedir.
Ottomans cared about human and human health and aimed for serving all people in the country with the aim of organization of health. Especially wealthy, rich persons, pashas, sultans, built hospitals, healing homes to their names or waqfs. Bursa, as one of the most important city of Ottoman period, has a special part in Turkish History of Medicine for hosting the first Ottoman Hospital and medical school and first Country (State) Hospital. In this study, information about Bursa ldırım Darussifa, French Mission Hospital and Bursa State Hospital, that have been built and presented to the public, are given.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214365
http://hdl.handle.net/11452/13907
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_3.pdf515.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons