Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13894
Title: Examining coffe and coffe houses in the Divan poetry
Other Titles: Divan şiirinde kahve ve kahvehanelere bakış
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Durmaz, Gülay
Keywords: Coffee
Coffee house
Poetry
Characteristic
Kahve
Kahvehaneler
Şiir
Özellik
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, G. (2010). “Examining coffe and coffe houses in the Divan poetry”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 253-267.
Abstract: Coffee has gained a well-deserved fame through its historical journey for centuries. It is one of the indispensable products of the modern era. Having many rumors with its occurrence, coffee entered the Ottoman social life in the 16th century and was quickly adopted by the Turkish people. Its existence brought the appearance of the coffee houses. Despite having prohibition from time to time, they both got their place in the history. In this paper, the main objectives are to examine the usage of coffee in the divan poetry and to evaluate the verses that help to understand the place of the coffee houses in the society.
Yüzyıllar boyunca yaptığı tarihsel yolculuğu sırasında haklı bir üne kavuşan kahve, günümüz insanının da vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli rivayetleri bulunan kahve, XVI. yüzyılda Osmanlı sosyal hayatına girmiştir ve Türk toplumu tarafından çok çabuk kabul görmüştür. Kahve ile birlikte kahvehaneler de açılmıştır fakat ilerleyen yıllarda her ikisi de bazen yasaklanmış bazen de kullanımına izin verilmiş olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu yazıda, kahvenin divan şiirinde nasıl ele alındığı gösterilmeye ve kahvehanelerin toplum içindeki yerinin belirlenmesine yardımcı olan beyitlerin değerlendirilmesine çalışılacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214362
http://hdl.handle.net/11452/13894
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_4.pdf258.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons