Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1382
Title: Dual fazlı sacların mekanik özelliklerinin deformasyon hızına bağlı olarak belirlenmesi
Other Titles: Investigating mechanical properties of dual phase steels depend on deformation speed
Authors: Bayram, Ali
Tokgöz, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: DP600
DP800
Dual fazlı çelik
Çekme testi
Deformasyon hızı
DP steel
Dual phase steel
Tensile test
Deformation speed
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokgöz, G. (2014). Dual fazlı sacların mekanik özelliklerinin deformasyon hızına bağlı olarak belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tez çalışmasında otomotiv sektöründe kullanımına yoğun bir şekilde hız verilen yüksek mukavemetli ve yüksek şekillendirilebilirlik kabiliyetine sahip DP600 ve DP800 sac malzemelerin benzer koşullarda ve farklı hızlarda çekme testine tabi tutularak mekanik özelliklerinin mukayesesi yapılmıştır. Deneylerde DP600 ve DP800 için aynı sac kalınlığı kullanılmış, 5, 15, 25, 50, 100, 150 ve 250 mm/dak deformasyon hızlarındaki davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak her DP600 ve DP800 için yapılan testlerde deformasyon hızlarındaki artışla beraber DP600 malzemesinin akma mukavemetindeki artış oranı DP800 malzemesinin akma mukavemetindeki artış oranından fazla olduğu, ancak çekme mukavemeti artış oranlarının sabit kaldığı gözlenmiştir. Sac malzemeler için şekillendirilebilirliğin ölçütü olan pekleşme katsayısı ise deformasyon hızı arttıkça her iki malzeme içinde azalmaktadır.
In this thesis, the mechanical properties of advanced high strength steels DP600 and DP800 were compared under similar conditions at different speeds in tensile test, which have high strength and high formability ability, and recently use in automotive industry. In these experiments, same thickness is used and examined the behavior under 5, 15, 25, 50, 100, 150 and 250 mm/sc deformation speed. As a result, when increase the deformation speed, the rate of increase in yield strength for DP600 is higher than the rate of increase in yield strength for DP800. At the same time the rate of increase in tensile strength of DP600 and DP800 are similar. Strain-hardening coefficients of DP600 and DP800 are decreased when deformation speed is increased.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1382
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426006.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons