Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1380
Title: İstatistiksel bakış açısıyla otomotiv sektöründe IATF 16949:2016 standardının kurulumu, yönetimi ve kalitenin iyileştirilmesi
Other Titles: The installation, management and quality improvement of IATF 16949:2016 standard at automotive industry with statistical viewpoint
Authors: Işığıçok, Erkan
Türk, Gözde
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Kalite
Kalite yönetim sistemi
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
İPK
MSA
HTEA
APQP
PPAP
Quality
Quality management system
Issue Date: 8-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, G. (2019). İstatistiksel bakış açısıyla otomotiv sektöründe IATF 16949:2016 standardının kurulumu, yönetimi ve kalitenin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde iş dünyasındaki yoğun rekabet ortamında kalitenin önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda firmaların en değerli birimi olan kalitenin, kurulumu, yönetimi ve iyileştirilmesi sistemli bir şekilde yürütülmelidir. Sistemin kurulabilmesi için yönetim anlayışının amacı, müşteri beklentilerini karşılayabilimek, kâr elde edebilmek, teknolojik yeniliklere ayak uydurarak gelişime açık olmak ve sektörde uzun yıllar kalmayı hedeflemek olmalıdır. Bu çalışmanın amacı, kalitenin ve kalite yönetim sisteminin öneminin anlatılarak, otomotiv sektörünün standardı olan IATF 16949:2016 standardının kurulumu, yönetimi ve sürdürülebilirliği istatistiksel bakış açısıyla irdelenmesidir. Çalışmada IATF 16949:2016 revizyonun getirdiği yenilikler incelenmiş ve istatistiksel olan kalite iyileştirme teknikleri kullanılarak kuruluşlar için örnek olacak uygulamalar yapılmıştır. Çalışmanın uygulanmasında, IATF 16949:2016 KYS'de kalitenin iyileştirilmesine yönelik kullanılan istatistiksel tekniklerden, Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) ve İstatistiksel Proses Kontrol Analizi (SPC) kullanılmıştır. Söz konusu istatistiksel tekniklerde kullanılan veriler Minitab 16'da analiz edilmiş ve analizler 3 ayrı firma için yapılmıştır. Araştırma, kalitenin firma performansıyla doğru orantılı ilişkisi olduğunu desteklemektedir.
Nowadays, quality has an important place in the intense competitive environment in the business world. In this context, the establishment, management and improvement of quality, which is the most valuable unit of the companies, should be carried out systematically. In order to establish the system, the aim of management should be to meet customer expectations, to make a profit, to keep pace with technological innovations and to be open to development and to stay in the sector for many years. The aim of this study is to explain the importance of quality and quality management system and to examine the establishment, management and sustainability of the automotive industry standard IATF 16949: 2016 from a statistical point of view. In this study, the innovations brought by IATF 16949: 2016 revision were examined and statistical quality improvement techniques were used and examples were applied for organizations. Measurement Systems Analysis (MSA) and Statistical Process Control Analysis used in the implementation of the study IATF 16949: 2016 is two of the statistical techniques for quality improvement in QMS. The data used from the statistical techniques were analyzed in Minitab 16 and analyzes were conducted in three separate companies. Research supports that quality has a relationship with company performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1380
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10279853.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons