Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13750
Title: Zargaryan’ın “Jeopolitik Doktrin: Bugünkü Doğu Akdeniz Medeniyeti Ve Doğu Akdeniz Medeniyeti Üzerindeki Türk Tehdidi” adlı kitabına eleştirel analiz
Other Titles: Critical analysis of Zargaryan’s book named “Geopolitical Doctrine: Current East Mediterranean Civilization and Turkish Threat on East Mediterranean Civilization”
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Atasoy, Emin
Keywords: Ermeni milliyetçiliği
Ermenistan
Türkiye-Ermenistan ilişkileri
Armenian nationalism
Armenia
Turkish-Armenian relationship
Issue Date: 1-Jun-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. (2008). “Zargaryan’ın “Jeopolitik Doktrin: Bugünkü Doğu Akdeniz Medeniyeti Ve Doğu Akdeniz Medeniyeti Üzerindeki Türk Tehdidi” adlı kitabına eleştirel analiz”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 1-14.
Abstract: Bu makalede Ermeni tarihçi Ruben Zargaryan’ın “Jeopolitik doktrin: Bugünkü Doğu Akdeniz medeniyeti ve Doğu Akdeniz medeniyeti üzerindeki Türk tehdidi” adlı kitabın içeriği ve bu kitabın okuyuculara vermiş olduğu mesajlar analiz edilmiştir. Başlığından da anlaşıldığı gibi, bu kitap Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı, dahası Ermeni milliyetçiliği ve Ermeni şovinizmi üzerine inşa edilmiş bir propaganda yayınıdır. Rusça yayınlanan ve bu nedenle Türk okuyucularının ulaşamadığı bu kitap, ulusal tarihimizi ve ülke bütünlüğünü yakından ilgilendirdiğinden dolayı, Zargaryan’ın kitaptaki tezlerine bir bilimsel antitez yazılması uygun görülmüştür.
This paper is a critical analysis of the book written by Armenian historian Ruben Zarganyan “Geopolitical Doctrine: Current Eastern Mediterranean Civilization and Turkish Threat on Eastern Mediterranean Civilization”. In the book, the main theme is based on the hatred of Turkish people and of Turkish Republic, and on Armenian nationalism and chauvinism. Since the book was published in Russian, it is difficult for Turkish readers to comprehend this book. Because this book is concerned about our national history and national unity, this study aimed to give answer to Zargaryan’s theses based on the literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214548
http://hdl.handle.net/11452/13750
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_14_1.pdf226.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons