Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13746
Title: Tüketirken tükenmek: Reklam ve insanlar
Other Titles: Being consumed while consuming: Advertisement and people
Authors: Sam, Rıza
Keywords: Reklam
Tüketim
Hegemonya
Arzu nesneleri
Yabancılaşmış özne
Advertisement
Consumption
Hegemony
The object of desire
Alienatied subject
Issue Date: 1-Jun-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sam, R. (2008). “Tüketirken tükenmek: Reklam ve insanlar”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 71-86.
Abstract: Günümüz toplumlarının teknoloji alanında elde ettiği yenilikler sayesinde üretim ve tüketim anlayışı köklü bir değişime uğramıştır. İnsanlar bu yeni oluşumla artık eskisinden farklı olarak kendilerini kullandıkları meta-mallarla tanıtma yoluna gitmektedir. İnsanların böyle bir eğilim içerisinde bulunmalarında reklam endüstrisinin bir davranış düzenleyicisi olarak meta-mallara atfettiği değerlerin büyük rolü olmuştur. Ancak meta-malların kullanım değerlerinden ziyade mübadele değerleri üzerinde durulmaktadır ve bu değer hedef alınan kitlelere benimsetilmeye çalışılır. Bugün bu etkiye maruz kalan insanların türlü yansımalar içerisinde etrafı metalar tarafından sarılan bir meta bağımlısı olarak Max Horkheimer’in deyimiyle “biçimsel bir akıl otomatına” dönüştürüldüğü gözlenmektedir. Toplumsal hayat alanlarını bütünüyle saran vitrinleşme böyle bir sonucu kaçınılmaz kılmıştır.
The concept of manufacture and consumption has undergone a complete change thanks to the innovations in fields of technology achieved by today’s societies. With this new formation, people have chosen to express themselves by meta-products they are using, which differs from the previous situation. A great contribution to this inclination in people’s behavior has been made by the ‘behavior-regulating’ advertisement industry, which gives this value to the metaproducts. Hovewer, exchange values of the meta-products are being stressed instead of their use value. Using this value concept, the ways of living of high culture and its value systems are tried to be imposed on target societies. It is observed that circled all around by meta values, the meta-addict societies exposed to this trend are being converted, as Max Horkheimer put it, into a formative mentality automaton. The product exposition trend, completely embracing the areas of social life, has made such an outcome inevitable.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214535
http://hdl.handle.net/11452/13746
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_14_4.pdf227.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons