Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13743
Title: Bir şehrin edebiyata yansıyan acı hikâyesi: Milli Mücadelede Bursa
Other Titles: The painful story of a city from the eyes of writers: Bursa during Turkish National War
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi.
Sınar, Alev
Keywords: Bursa
Millî Mücadele
İşgal
Edebiyat
Tarih
Turkish National War
Occupation
Literature
History
Issue Date: 1-Dec-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sınar, A. (2007). “Bir şehrin edebiyata yansıyan acı hikâyesi: Milli Mücadelede Bursa”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(13), 337-361.
Abstract: Bursa’nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine yansımamış, o ateşten günleri yaşayanların kalemleri vasıtasıyla edebiyata da aksetmiştir. Şehrin işgal öncesi durumu, işgali ve kurtuluşu doğrudan doğruya belge niteliği taşıyan komisyon raporlarından ve meclis zabıtlarından takip edilebileceği gibi gazete yazılarında, hatıralarda, hikâye, roman ve şiirlerde de yansımasını bulmuştur. Bu yazıda, Osmanlı’ya başkentlik yapmış ve Türk-İslâm kültürünü somut bir şekilde yansıtan bir şehrin Millî Mücadele içindeki acı hikâyesi edebiyatçıların gözlemlerinden yola çıkarak aktarılmaya çalışılacaktır.
The period of Bursa while under military occupation has not only been the subject of history but also has taken into the literature by whom who lived during that distressing period. The state of Bursa, prior to the occupation, during and after the occupation may be traced through the commission reports and assembly records as well as through newspaper articles, memories writings, stories, novels and poems. The painful story of a city that had been temporarily the capital of the Empire and reflects the Turkish-Islamic synthesis in the most efficient way, during the Turkish National War has been tried to be told, in this writing from the eyes of writers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214915
http://hdl.handle.net/11452/13743
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2007 Cilt 8 Sayı 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_13_11.pdf276.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons