Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1374
Title: İslam hukukunda telfik
Other Titles: Talfeek in Islamic jurisprudence
Authors: Acar, Halil İbrahim
Tahirov, Sayit
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Taklid
Telfîk
İslam hukuku
Fıkhi mezhep
Taqleed
Talfeeq
Islam law
Fiqh sects
Issue Date: 15-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tahirov, S. (2016). İslam hukukunda telfik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm Hukuku, yürürlükte olan bir hukuk sistemidir. Telfîkte İslam Hukukunun mühim meselelerinden biridir. Farklı görüş ve hükümleri birleştirmek anlamına gelen telfîk VII. asırdan sonra usul âlimleri arasında tartışılan bir mesele olmuştur. İslâm Hukukunda içtihada dayalı bir mesele olan telfîk, genel olarak fıkıh usûlü eserlerinin taklit bölümünde değerlendirilmiştir. Telfîk aynı zamanda özel risalelerinde de konusu olmuştur. Ancak her ne kadar İslam'ın ilk dönemlerinde telfîk kavramı bilinmese de aslında insanlar, İslam'ın ilk döneminden itibaren ibadet hayatlarında bu kavrama bazen bilinçli bazen de bilinçsizce başvurmuşlardır. IV. Asırdan itibaren İçtihadın, yerini neredeyse tamamen taklide bırakmasıyla beraber insanlar, artık ibadet hayatlarında bütünüyle taklide bazen de telfîke yöneldiler. Ve bu hal günümüzde hala devam etmektedir.
Islamic law is still valid. Talfeek is also one of the important issues of Islamic law. "Talfeek" which means putting together different views and provisions became a matter discussed among the method scholars after seventh century. The talfeek that is based on legal precedent in Islamic law has generally been evaluated in imitation part in Islamic law style works. The talfeek has also bean subject of special leaflets. Altough at the beginning stages of Islam the talfeek concept wasn't known, in fact people sometimes appeded to that concept, consciously or unconsciously at the beginning stages of Islam. Since 4th century, as the legal precedent almost compeletely left its place to the imitation or sometimes to the talfeek and this situation still continous today.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1374
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446762.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons