Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13704
Title: Postsosyalist dönemde Bulgaristan’da yaşanan demografik kriz ve yansımaları
Other Titles: Bulgaria’s population crisis and its reflections in postsocialist period
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Atasoy, Emin
Keywords: Bulgaristan
Demografi
Demografik yaşlanma
Demografik geçiş teorisi
Demografik kriz
Etnik grup
Nüfus
Nüfus artışı
Bulgaria
Demography
Demographic aging
Theory of the demographic transition
Demographic crisis
Ethnic group
Growth of population
Population
Issue Date: 1-Jun-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. (2007). “Postsosyalist dönemde Bulgaristan’da yaşanan demografik kriz ve yansımaları”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(12), 1-24.
Abstract: 1989’dan sonraki postsosyalist dönemde Bulgaristan, ciddi sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu makalede Bulgaristan’daki nüfus sorunu, istatistikî veriler temel alınarak tartışılmış ve bu sorunun etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutları irdelenmiştir. Bulgaristan’daki sosyal ve nüfus sorunlarının derinleşmesi durumunda, bunların hangi ulusal sorunları tetikleyebileceği ve tüm bunlara bağlı olarak Bulgar ulusunun hangi tehditlerle karşı karşıya kalabileceği de makalede ele alınmıştır.
Bulgaria has faced with serious social, economic, cultural and politic problems in postsocialist period since 1989. In this article, Bulgaria’s population problem is deliberated with statistical data and this problem is determined in terms of ethnic, social, cultural, economic, and politic dimensions. It is undertake that if Bulgaria’s social and population problems are deepen, these can effects what national problems, finally, national threats which Bulgarians faced with.
Description: 2006-2007 Dönemi TÜBİTAK-BİDEB Destekli Doktora Sonrası Burs Projesi
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214586
http://hdl.handle.net/11452/13704
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2007 Cilt 8 Sayı 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_12_1.pdf271.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons