Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1368
Title: Skolyoz cerrahisi sonrası postoperatif yoğun bakım gereksiniminin belirlenmesinde preoperatif ve intraoperatif risk faktörleri: Retrospektif değerlendirme
Other Titles: Preoperative and intraoperative risk factors for determination of postoperative intensive care requirement after scoliosis surgery: A retrospective assessment
Authors: Yavaşcaoğlu, Belgin
Bora, Sinan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Skolyoz cerrahisi
Anestezi
Yoğun bakım
Risk faktörleri
Scoliosis surgery
Anesthesia
Intensive care
Risk factors
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bora, S. (2016). Skolyoz cerrahisi sonrası postoperatif yoğun bakım gereksiniminin belirlenmesinde preoperatif ve intraoperatif risk faktörleri: Retrospektif değerlendirme. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Skolyoz bozukluklarında yapılan düzeltici cerrahiler çoklu vertebra tutulumu nedeniyle çoğunlukla cerrahi ve anestezi süreleri uzun olan cerrahilerdir. Uzamış cerrahi süre, füzyon yapılan vertebra sayısının çokluğu ve potansiyel kan kaybı nedeniyle, yüksek volümlerde sıvı ve kan ürünü uygulanmasını gerektirebilir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 2013 ve 2015 yılları arasında genel anestezi altında düzeltici skolyoz cerrahisi yapılan 155 hasta dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif ve intraoperatif veriler incelenerek yoğun bakım (YB) gereksinimini etkileyen risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı. Tüm hastalara genel anestezi altında TİVA (Total İntravenöz Anestezi) uygulandığı, 122 hastada nöromuskuler monitorizasyon yapıldığı saptandı. Skolyoz cerrahisi geçiren 25 hastada yoğun bakım gereksinimi olduğu belirlendi. Yoğun bakım gereksinimi olan hastalarda ASA II (American Society of Anesthesiology), Cobb açısı >60° ve nöromusküler tipte skolyoz olmasının preoperatif risk faktörleri olduğu saptandı (p=0.000, p=0.011, p=0.000). Anestezi ve cerrahi sürelerinin uzamasının YB gereksinimini artırdığı belirlendi (p=0.000, p=0.000). Yoğun bakım gereksinimi olan hastalarda füzyon yapılan vertebra sayısındaki artışın neden olduğu cerrahi kanama ve transfüze edilen kan ürünü hacmindeki artışın, intraoperatif risk faktörleri olduğu saptandı. (p=0.000, p=0.006, p=0.000 ). Ek olarak uzayan cerrahi süre ve artan transfüzyon ihtiyacının beraberinde getirdiği hipotermi ve asidozun YB gerekesinimini arttırdığı saptandı (p=0.001, p=0.000). Preoperatif ve intraoperatif risk faktörleri göz önünde bulundurularak YB gereksinimi olacak hastaları önceden belirleyerek YB kaynaklarının yönetimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Corrective surgeries for scoliosis are usually long surgeries due to the involvement of multiple vertebrae. Extended surgical time, increased number of vertebrae fused and potential blood loss may require infusion of high volumes of fluid and blood products. This study retrospectively analyzed medical files of a total of 155 patients that had scoliosis correction surgery under general anesthesia at Uludağ University Health, Application and Research Center between 2013 and 2015. Authors aimed to determine risk factors that affect the intensive care requirement by examining patients' preoperative and intraoperative data. It was identified in the study that all patients received total intravenous anesthesia (TIVA) under general anesthesia, and 122 patients underwent neuromuscular monitoring. Among all, 25 patients needed intensive care after scoliosis surgery. Considering the characteristics of the patients that required intensive care, ASA II (American Society of Anesthesiology-ASA), Cobb angle >60° and neuromuscular type scoliosis were identified as preoperative risk factors (p=0.000, p=0.011, p=0.000, respectively). Prolonged anesthesia and surgery were found to increase the need for intensive care (p=0.000 and p=0.000, respectively). Surgical blood loss and increased volume of blood product transfusion, which were caused by elevated number of vertebrae fused, were detected to be intraoperative risk factors in the patients requiring intensive care (p=0.000, p=0.006, and p=0.000 respectively). It was also determined that hypothermia and acidosis induced by extended surgical duration and increased transfusion raised intensive care requirement (p=0.001 and p=0.000, respectively). ıt may be possible to contribute to the management of intensive care resources if patients who may need intensive care can be predicted by taking preoperative and intraoperative risk factors into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1368
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435769.pdf921.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons