Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1354
Title: Bertrand Russell’ın Aristoteles’in mantığına yönelttiği eleştiriler ve bir değerlendirme
Other Titles: Criticisms on Aristotle logic By Bertrand russell and an evaluation
Authors: Özel, Aytekin
Doğan, Neslihan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Özne-Yüklem Mantığı
Kıyas
Akıl yürütme
Tümevarım
Subjective-Predicative logic
Syllogism
Reasoning
Induction
Issue Date: 29-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, N. (2019) Bertrand Russell’ın Aristoteles’in mantığına yönelttiği eleştiriler ve bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yapılmak istenen Bertrand Russell’ın, Aristoteles’in ve onun takipçilerinin geliştirdiği mantık üzerine eleştirilerini açıklamaktır. Bu eleştirileri açıklarken de Aristoteles mantığının ana hatlarıyla ortaya konulması en temel gayedir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümü Aristoteles mantığını içermektedir, ikinci bölüm ise Russell’ın Aristoteles’in mantığına yönelttiği eleştirilerden oluşmaktadır. Üçüncü bölüm de Aristoteles ve Russell’ın tümdengelim ve tümevarım üzerine düşüncelerini ve bu doğrultuda Russell’ın bu konuya dair eleştirilerini içermektedir. Sonuç bölümü, Russell’ın eleştirilerine dair bir değerlen dirme doğrultusunda, bu iki mantıkçının mantık üzerine çalışmalarına yönelik genel bir yorum içermektedir.
The aim of this study is to explain the criticisms of Bertrand Russell on the logic that was developed by Aristotle and his followers. While explaining these criticisms, putting forward outline of Aristotle logic is the main purpose. In this direction, the first part of the study includes the logic of Aristotle, while the second part consists of the criticisms of Russell about Aristotle's logic. The third chapter includes Aristotle's and Russell's thoughts on deduction and induction, and Russell's critique on this subject. The conclusion part, section provides an overview of Russell's critiques of the work of these two logicians on logic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1354
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10277503.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons