Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1348
Title: Araç yolcu koltuk ayaklarında farklı malzemelerin kullanımının sonlu elemanlar yöntemi ve testler ile mekanik etkisinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of mechanical effect of different material usage in automotive passenger seat bearing with finite element method and tests
Authors: Ertan, Rukiye
Düvenci, Ferruh
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Emniyet kemer çekme
Mekanik özellikler
Yolcu koltuğu
Sonlu elemanlar analizi
Safety belt pull
Mechanical properties
Passenger seat
Finite element analysis
Issue Date: 19-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düvenci, F. (2017). Araç yolcu koltuk ayaklarında farklı malzemelerin kullanımının sonlu elemanlar yöntemi ve testler ile mekanik etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bir ticari araç yolcu koltuğunun ayak malzemesi olarak DP 600 çeliği, Alüminyum alaşımı, Titanyum Gr 2 alaşımı ve Titanyum Gr 5 alaşımı kullanılması durumları için emniyet kemer çekme regülasyonuna uygunluğu araştırılmıştır. Hafif metal malzeme kullanımıyla bağlantı elemanı olan ayaklar üzerinden ağırlık azaltması yapılması amaçlanmıştır. Mekanik özelliklerini incelemek için dört farklı malzeme için çekme testi yapılmıştır. Çekme testi ile elde edilen gerilme-uzama oranı verilerinden malzeme modeli oluşturulmuştur. Koltuk bağlantı elemanı olan ayakların farklı malzeme kullanılarak regülasyon yükleri altında durumu incelenmiştir. Farklı malzeme modeline göre ayakların ECE R14 emniyet kemer çekme testi uygunluğu sonlu elemanlar analizi ile fiziksel test öncesi analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar analizinde uygun bulunan malzeme fiziksel teste tabi tutulmuştur.
In this study, the suitability of a commercial vehicle passenger seat where DP 600 steel, Aluminum alloy, Titanium Gr 2 alloy and Titanium Gr 5 alloy are used as foot material, has been investigated according to safety belt pull regulation. It is aimed to reduce the weight on the legs which are connection elements by using light metal material. Tensile tests were carried out on four different materials to investigate the mechanical properties. The material model was constructed from the tensile-elongation rate data obtained by the tensile test. The condition of the legs with using different materials, which are also seat connection elements, are examined under the regulation loads. The legs that are with different material are analysed according to ECE R14 safety belt tensile test with end-member analysis before physical testing. Material that is suitable in the FEA analysis, are subjected to physical testing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1348
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470572.pdf4.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons