Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1344
Title: Evsel atıksuların sulama amaçlı yeniden kullanılması
Other Titles: Reuse of domestic wastewater for irrigational purposes
Authors: Alkan, Ufuk
Fesliyen, Keziban
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Arıtılmış atıksu
Dezenfeksiyon
Septik tank
Sulama
Yeniden kullanım
Disinfection
Irrigation
Reuse
Septic tank
Treated wastewater
Issue Date: 31-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fesliyen, K. (2017). Evsel atıksuların sulama amaçlı yeniden kullanılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, kıtlıklar nedeniyle su kaynaklarına yeni alternatifler bulmak için sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu alternatiflerden biri, arıtılmış atıksuyun sulama amacıyla kullanılmasıdır. Bu çalışmada, evsel atıksuyun sulama amacıyla yeniden kullanılması ve sulamada dikkate alınması gereken parametreler incelenmiştir. Türkiye'nin "Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği" nde yer alan çizelgeler incelenmiş ve gelişmiş ülkelerdeki yaklaşımlar tartışılmıştır. Evsel atıksuyun tipik özellikleri incelenmiş ve arıtma yöntemleri avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte açıklanmıştır. Bu tez kapsamında septik tanklar detaylı olarak araştırılmıştır. Septik tanklar, atıksulardan sulama suyu üretiminde kullanımı ekonomik, dizaynı basit ve işletimi kolay olan sistemlerdir. Septik tank tipleri ve uygulamaları incelenmiş, örnek bir septik tank dizaynı yapılmıştır. Atıksuların yeniden kullanımında tercih edilen prosesler kapsamında yer alan UV ile dezenfeksiyon işlemi detaylı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, evsel atıksuların sulama amacıyla kullanımı kapsamında arıtma prosesleri, yönetmelikler, Türkiye ve Dünyadaki uygulamalar değerlendirilmiştir.
Nowadays, studies are being carried out continuously to find out new alternatives for water resources because of shortages. One of these alternatives is the usage of treated wastewater for irrigation purposes. In this study, the reuse of domestic wastewater for irrigational purposes and parameters to be considered in irrigation were examined. The charts in the "Notification on technical medhods of wastewater treatment plants" of Turkey were examined and implimentations in developed countries were discussed. Typical characteristics of domestic wastewater were examined and treatment methods were described with their advantages and disadvantages. In this thesis, septic tanks were researched in detail. Septic tanks are economic, basic designed, easy to use equipments in process of irrigation water production from wastewater. Septic tank types and their applications were examined and a septic tank design was prepared. Disinfection by UV method which is considered as a process of irrigation water production has been explained in detail. In conclusion, treatment proceses, regulations, applications in Turkey and the World were evaluated within the context of the use of domestic wastewater for irrigation purposes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1344
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470567.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons