Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13430
Title: Miguel de Unamuno’da varoluş ve yaşamın anlamı sorunu
Other Titles: The problem of existence and meaning of life in Miguel de Unamuno
Authors: Manav, Faruk
Keywords: Unamuno
Varoluş
Ölüm
Yaşam
Death
Existence
Life
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Manav, F. (2019). "Miguel de Unamuno’da varoluş ve yaşamın anlamı sorunu". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18(2), 514-529.
Abstract: Varoluşçuluğun temsilcilerinden birisi olan Unamuno, eserlerini genellikle roman ve hikâye gibi edebi tarzlarda kaleme almıştır. O, insanın önceden belirlenmiş bir öze göre yaşamadığını savunmaktadır. Bu yüzden insanın varoluşunu ve yaşamını anlamlandırması, diğer varoluşçularda olduğu gibi Unamuno’da da önemlidir. O, bu anlam arayışında aklın hiçbir zaman rehber olamayacağını savunmaktadır. Çünkü ona göre, yaşamı anlamlandırmanın yolu akıldan değil, yaşamı deneyimlemekten geçmektedir. Bu nedenle Unamuno felsefesi, bireysel varoluşu ve yaşamı yücelten bir anlayışa sahiptir. Ancak insanın sonlu ve ölümlü bir varlık oluşu, onu tedirgin etmektedir. Fakat insan, ölüme rağmen, yaşamayı tercih etmeli ve ona anlam vermelidir.
Unamuno, one of the representatives of existentialism, wrote his works generally in literary sytles such as novels and stories. He argues that man does not live according to a predetermined essence. Thus man’s bringing meaning to his own existence and life is important for Unamuno as it is for other existentialists. He argues that reason cannot be a guide in this search for meaning. Because according to him, meaning could be brought to life, not through reason, but only through experiencing life itself. Therefore Unamuno’s philosophy has a conception that dignifies individual existence and life. However, man is disquieted by the fact that he is a finite and mortal being. But despite death, man should choose to live and give meaning to life.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/804251
http://hdl.handle.net/11452/13430
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2019 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_18_2_12.pdf420.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons