Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13428
Title: “Bilimsel ateizm”e ateist düşünürler tarafından getirilen eleştiriler
Other Titles: Criticisms of “Scientific atheism” by atheist thinkers
Authors: Dorman, Emre
Keywords: Bilimsel ateizm
Yeni ateizm
Richard dawkins
Michael Ruse
Din ve bilim
Scientific atheism
New atheism
Richard Dawkins
Michael Ruse
Religion and science
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dorman, E. (2019). "“Bilimsel ateizm”e ateist düşünürler tarafından getirilen eleştiriler". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18(2), 480-497.
Abstract: “Bilimsel ateizm” veya literatürde bilinen diğer adıyla “yeni ateizm” halk arasında kabul gören bir felsefi görüştür. Bilimle ateizmi ilişkilendirirken bir yandan da bilimin dinle çatışma içinde olduğunu temellendirmeye çalışan bu görüş temelde bilimin otoritesinden faydalanma amacını gütmektedir. Böylece bu görüşün temsilcileri tarafından bilimin prestiji kullanılarak ateizmin doğru olduğu iddia edilmektedir. Richard Dawkins ve Daniel Dennett gibi yazarların savunduğu ve popülerleştirdiği bu görüş birçok dindar teolog ve felsefeci tarafından da ciddiye alınmış ve eleştirilmiştir. Yakın zamanda “bilimsel ateizme” ait bu görüşler ateist düşünürler tarafından da eleştirilmeye başlanmıştır. Örneğin Michael Ruse, Fern Elsdon-Baker ve Terry Eagleton gibi ateist düşünürler, “bilimsel ateizm”i eleştiren kitaplar ve makaleler kaleme almışlardır. Temel olarak “bilimsel ateizm”in dini, bilimi ve dinle bilim arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde tanımlamadığından bahseden bu ateist düşünürler yeni ateistleri ideolojik ve taraflı davranmakla suçlamışlardır. Bu makalede ateizmin içinden “bilimsel ateizm”e getirilen bu eleştirilere yer verilecek ve ateist düşünürler arasındaki görüş farklılıklarına dikkat çekilecektir.
Scientific atheism, also known new atheism became a very popular philosophical view. It tries to relate atheism and science and as a result uses the authority of natural sciences. Science’s authority will be used to argue that atheism is right and monotheist religions are wrong. Figures like Richard Dawkins and Daniel Dennett popularized this view and made it a important phenomenon in philosophy of science discussions. This view was criticized by religious theologians and philosophers. Recently this view has been criticized by atheist thinkers like Michael Ruse, Fern Elsdon-Baker and Terry Eagleton as well. They criticized “scientific atheism” in their works and argue that new atheists do not grasp the relationship between science and religion. They did not even understand the concepts of science and religion in the first place. This article will evaluate atheist critiques of “scientific atheism” and show that atheists differ in terms of their understanding of the relationship between science and religion.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795980
http://hdl.handle.net/11452/13428
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2019 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_18_2_10.pdf437.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons