Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13422
Title: Modern ve postmodern sanat anlayışlarına sanatçının yeri bağlamında bir bakış
Other Titles: An overview of the place of the artist in the modern and postmodern understanding of art
Authors: Sümer, Banu Alan
Keywords: Kant
Foucault
Barthes
Sanat
Sanatçı
Yazar
Deha
Yazarın ölümü
Yazar-işlevi
Art
Artist
Author
Genius
The death of the author
The author function
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sümer, B. A. (2019). "Modern ve postmodern sanat anlayışlarına sanatçının yeri bağlamında bir bakış". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18(2), 351-373.
Abstract: Bu makalede modern ve postmodern düşüncede sanatçının konumu ele alınmaktadır. Modernizm ile postmodernizm iki farklı düşünce sistemi olduğundan, onların sanat hakkındaki düşünceleri de farklıdır. Sanata olan bu farklı anlayış biçimleri, sanatçı hakkında da farklı görüşlere sahip olmalarına neden olmuştur. Makalede öncelikle modern düşüncedeki sanat algısına kaynaklık etmesi bakımından Platon ve Aristoteles’in sanat felsefesine ilişkin temel söylemlerine yer verilecektir. Daha sonra modern sanatın oluşumunda en büyük katkıyı yapan filozof olarak Kant’ın Yargıgücünün Eleştirisi adlı eserinde incelemiş olduğu deha konusu ele alınacaktır. Son olarak da postmodern sanatta ve edebiyat kuramlarında sıklıkla karşımıza çıkan bir konu olarak yazarın kim olduğuna, yazar-okur ilişkisine, yazarın ölümüne ve yazarın işlevine ilişkin tartışmalar, Foucault ve Barthes bağlamında ele alınacaktır.
This article discusses the position of the artist in modern and postmodern thought. Since modernism and postmodernism are two different thinking systems, they have different ideas about art. These different forms of understanding of art cause them to have different views about the artist. In terms of being a source of modern art perception Plato and Aristotle's main discourses on philosophy of art will be included. Then, as a philosopher who made the biggest contribution to the formation of modern art, Kant's subject of genius that he probed in his work The Critique of Judgement will be discussed. Finally, the debates about the author, the author-reader relationship, the death of the author, and the author-function, a topic that is frequently encountered in postmodern art and literary theories will be discussed in the context of Foucault and Barthes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795416
http://hdl.handle.net/11452/13422
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2019 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_18_2_4.pdf449.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons