Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13420
Title: Orhan Kemal’in romanlarında hak değeri
Other Titles: The virtue of justness in Orhan Kemal’s novels
Authors: Yumuş, Seval
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
0000-0003-0501-4869
Üstünova, Mustafa
Keywords: Kültür
Değerler
Orhan Kemal
Hak
Culture
Values
Virtue
Justness
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstünova, M. ve Yumuş, S. (2019). "Orhan Kemal’in romanlarında hak değeri". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 18(2), 304-324.
Abstract: Kültür ve değerler, bir toplumun yüzyıllar öncesinden getirdiği ve gelecek nesillere aktardığı en önemli manevî mirastır. Kültürü ve değerleri birbirinden ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi bunların aktarımını doğru şekilde yapmak ve kültür ve değerleri çağın gereklerine göre revize etmek de son derece önemlidir. Değerlerin toplumlar için öneminin fark edilmesiyle son yıllarda değerler, hayatın her alanında öne çıkarılmaktadır. Edebiyatçılar ise değerleri, eserleri yoluyla geçmişten günümüze taşıyan önemli kültür ve değer aktarıcılarıdır. Türk edebiyatı yazarlarından Orhan Kemal de romanlarında pek çok değere sıkça vurgu yaparak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Orhan Kemal’in, romanlarında hak değerine ne şekilde yer verdiği ise bu çalışmanın konusu olmuştur.
Culture and values are communities’ most valuable moral inheritance for future generations. Culture and values are inseparable concepts which require correct propagation and revisions appropriate to the prevailing conditions of an age. With the recent recognition attributed to them, values are being promoted even more intensively. Literature is an important conveyor of culture and values in this context. The Turkish author Orhan Kemal has reflected this by repeatedly emphasizing a broad range of virtues. This work focuses on the way Orhan Kemal handles the virtue of justness in his novels.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mustafa Üstünova'nın danışmanlığında Seval Yumuş tarafından hazırlanan "Kemal'in romanlarında sosyal değerler" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789653
http://hdl.handle.net/11452/13420
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2019 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_18_2_2.pdf451.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons