Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1342
Title: Bursa'da yaşayan gümüş martı (Larus michahellis Naumann, 1840)'nin helmint faunası
Other Titles: The helminth fauna of yellow legged gull (Larus michahellis Naumann, 1840) from Bursa
Authors: Yıldırımhan, Hikmet Sami
Poyraz, Emine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: L. michahellis
Digenea
Cestoda
Nematoda
Bursa
Larus michahellis
Issue Date: 27-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Poyraz, E. (2017). Bursa'da yaşayan gümüş martı (Larus michahellis Naumann, 1840)'nin helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: 2012 Eylül- 2016 Temmuz tarihleri arasında Bursa Hayvanat Bahçesi'nden Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarı'na getirilmiş 35 Gümüş Martı (16 ♀♀, 11 ♂♂ ve 8 juvenil), Larus michahellis (Naumann, 1840) örneği helmint parazitleri açısından incelenmiştir. Çalışmada 35 L. michahellis örneğinin 23 tanesinde helmint paraziti bulunmuştur. İncelenme sonucunda 13 helmint türüne rastlanılmıştır. Bunlar Digenea' ya ait Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Diplostomum spathaceum, Knipowitschiatrema sp. ve Stephanoprora denticulata, Cestoda'ya ait, Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae ve Tetrabothrius erostris ve Nematoda' ya ait Contracaecum rudolphii ve Synhimanthus sp. türüdür. Yurdumuzda Larus michahellis üzerinde gerçekleştirilen 2. helmint çalışması özelliğinde olup, Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Diplostomum spathaceum Knipowitschiatrema sp., Stephanoprora denticulata, Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae, Tetrabothrius erostris, Contracaecum rudolphii ve Synhimanthus sp. türleri Türkiye 'de yaşayan L. michahellis için yeni kayıttır. Ayrıca Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Knipowitschiatrema sp., Stephanoprora denticulata, Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae, Tetrabothrius erostris ve Contracaecum rudolphii türleri Türkiye parazit faunası için ilk kayıttır.
Between September 2012 and July 2016 , thirty- five Yellow Legged Gull (16 ♀♀, 11 ♂♂ ve 8 juvenil), Larus michahellis (Naumann, 1840) species from Bursa Zoological Garden from Uludag University Faculty of Arts brought to the Biology Department of Parasitology Laboratory were investigated in terms of helminth parasites were found in thirteen of thirty five host specimens. As aresult of this study, thirteen helminth species were identified. These species are Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Diplostomum spathaceum, Knipowitschiatrema sp. and Stephanoprora denticulata belongig to Phylum: Digenea; .Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae and Tetrabothrius erostris belonging to Phylum: Cestoda; Contracaecum rudolphii and Synhimanthus sp. belonging to Phylum: Nematoda. This study is the second helminth study on Larus michahellis in Turkey, Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Diplostomum spathaceum, Knipowitschiatrema sp., Stephanoprora denticulata, Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae, Tetrabothrius erostris, Contracaecum rudolphii and Synhimanthus sp. species are new records for yellow legged gull living in Turkey. Also Acanthotrema armata, Brachylaima aspersae, Cryptocotyle lingua, Knipowitschiatrema sp., Stephanoprora denticulata, Alcataenia microcantha, Diphyllobothrium dentriticum, Microsomacanthus ductilis, Monopylidium galbulae, Tetrabothrius erostris ve Contracaecum rudolphii species are the first record for Turkey parasitic fauna
URI: http://hdl.handle.net/11452/1342
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470564.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons