Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13354
Title: Turi̇zm-tanıtım faali̇yetleri̇nde ki̇tle-i̇leti̇şi̇m araçlarının destekleyi̇ci̇ ya da engelleyi̇ci̇ kullanımı üzeri̇ne
Other Titles: On the positive and negative use of mass media in tourism advertisements
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü.
Sam, Rıza
Issue Date: 1-Jun-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sam, R. (2000). ''Turi̇zm-tanıtım faali̇yetleri̇nde ki̇tle-i̇leti̇şi̇m araçlarının destekleyi̇ci̇ ya da engelleyi̇ci̇ kullanımı üzeri̇ne''. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 53-59.
Abstract: Son dönemlerde dünya çok hızlı değişme ve ilerlemelere tanık olmuştur. Bu nedenle, iletişim teknolojisi alanında meydana gelen ilerleme bilgi iletişimine önemli bir ivme kazandırmıştır. Radyo ve televizyon gibi iletişimde kullanılan teknik aletler turistik potansiyele sahip olan tarihi alanların ve keşfedilmeyi bekleyen doğal alanların tanıtılmasına daha fazla imkân vermiştir. Bununla beraber George ORWELL’in “1984” isimli romanında da kurgulandığı gibi iletişim araçları her alanda olduğu kadar turizm potansiyelini tanıtmada da yanlış kullanılabilmektedir. Şüphesiz, insanların gördüklerine değil, görmek istediklerine inanmaya eğilimli oluşu da bu yanıltmada önemli bir rol oynamaktadır. Bunun bilincinde olunduğu ve bilinçli turizm-tanıtım faaliyetlerinde bulunulduğu sürece bu olumsuzlukların üstesinden gelinebileceği düşünülebilir.
The world has witnessed rapid changes and advances in last few decades. In this context, the advances observed in communication technology have greatly accelerated the exchange of information. The means of mass communication, such as radio and television, has amply contributed to the advertisement of historical remains and natural beauties for tourism. As has been stressed in George Orwell’s 1984, means of communication could be misapplied in tourism advertisements as well as in many other areas. That people are inclined to believe in what they would like to see rather than what they really see plays an important part in this misapplication. The negative effects of misadvertisement, and the misuse of communication means in tourism can be overcome through conscious policies.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214800
http://hdl.handle.net/11452/13354
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2000 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_5.pdf2_2_5174.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons