Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13321
Title: Yarış atlarında asit-baz dengesi ve elektrolitler
Other Titles: Acid-base balance and electrolytes for athletic horses
Authors: Alp, Müjdat
Kocabağlı, Neşe
Keywords: Yarış atı
Athletic horse
Asit-baz dengesi
Elektrolitler
Acid-base balance
Electrolytes
Issue Date: 15-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alp, M. ve Kocabağlı, N. (2003). "Yarış atlarında asit-baz dengesi ve elektrolitler". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 137-142.
Abstract: Doğada vücutlarını terleme yolu ile serinleten iki tür bilinmektedir. Bunlar, atlar ve insanlardır. Tek tırnaklıların teri hipertonik olduğu için, uzun süreli egzersiz büyük miktarda elektrolit kaybı ile sonuçlanır. Egzersiz, asit-baz dengesi ile yakın ilişkilidir. Antrenman yapan atlar, hem laktik asit birikimi nedeni ile metabolik asidozise, hem de hızlı solunuma bağlı olarak kan CO2 seviyesinin düşmesi nedeni ile solunum alkolozisine meyillidirler. Bu durum, atın performansını sınırlayabilir ve aşırı durumlarda sıcak vurması gibi öldürücü koşullar ortaya çıkabilir. Bu makalenin amacı, yarış atları için sıvı ve elektrolit katkıları hakkında önerilerde bulunmaktır. Sıvı ve elektrolit yetersizliklerinin miktarı, asit-baz dengesinde meydana gelen yeme bağlı değişiklikler ve uygulamalar tartışılmıştır.
Horses and humans are the only species known to cool their bodies primarily through evaporation of sweat. As equine sweat is hypertonic, prolonged exercise results in large electrolyte loses. Exercise, is also associated with changes in acid-base status. Exercising horses often show a tendency to both metabolic acidosis, due to the accumulation of lactate, and respiratory alkalosis, as a consequence of hyperventilation. This may limit the horse’s performance and, in extreme cases, result in potentially fatal conditions such as heat stroke. The aim of this article has been to provide recommendations on fluid and electrolyte supplementation for equine athletes. The quantitation of fluid and electrolyte deficits, implementation of treatments and dietary induced modification of the acid-base status are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144552
http://hdl.handle.net/11452/13321
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_23.pdf136.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons