Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13320
Title: Memeli embriyolarının kriyoprezervasyonu
Other Titles: Cryopreservation of mammalian embryos
Authors: Bağış, Haydar
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sağırkaya, Hakan
Keywords: Embriyo
Embryo
Kriyoprezervasyon
Cryoprezervation
Kriyoprotektif maddeler
Cryoprotectants
Vitrifikasyon
Vitrification
Issue Date: 1-Aug-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağırkaya, H. ve Bağış, H. (2003). "Memeli embriyolarının kriyoprezervasyonu". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 127-135.
Abstract: Memeli embriyolarının dondurularak saklanması 1970’li yılların ilk yarısından günümüze değin bilim adamlarınca çalışılan önemli konulardan birisidir. Beşeri alanda ve sığırcılık alanında embriyoların kriyoprezervasyonu rutin olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda özellikle vitrifikasyon yöntemi ile ilgili yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu derlemede embriyoların dondurulmasıyla ilgili yöntemler (özellikle vitrifikasyon), kriyoprezervasyonun mekanizması, kullanılan kriyoprotektif maddeler, ve kriyoprezervasyona etki eden faktörler açıklanacaktır.
Cryopreservation of mammalian embryos has been an important subject studied by researchers since early 1970’s. Cryopreservation of embryos has routinely been applied in human medicine and cattle breeding. Recently, intensive researches related to the vitrification method have especially been carried out. In this review, methods about embryo cryopreservation (especially vitrification), mechanism of cryopreservation, cryoprotectants and factors affecting cryopreservation would be clarified.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144551
http://hdl.handle.net/11452/13320
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_22.pdf189.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons