Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13318
Title: Köpeklerde fertilitenin değerlendirilmesinde seminal plazma içeriğinin önemi
Other Titles: The importance of the constituents of seminal plasma in assessing fertility in dogs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Günay, Ülgen
Keywords: Erkek köpek
Male dog
Sperma
Seminal plazma
Semen
Seminal plasma
Biochemical parameters
Biyokimyasal parametreler
Issue Date: 10-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. (2003). "Köpeklerde fertilitenin değerlendirilmesinde seminal plazma içeriğinin önemi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 115-119.
Abstract: Erkek hayvanlarda fertilitenin değerlendirilmesinde ve reprodüktif hastalıkların tanısında seminal plazmanın biyokimyasal değerlendirilmesi önemli bir kriterdir. Seminal plazmanın biyokimyasal bileşiminde anormallik olması, erkek köpeklerdeki infertilite problemini anlamak için seminal plazma içeriği üzerindeki çalışmalara daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini göstermektedir. Seminal plazmada kalsiyum, magnezyum gibi iz elementlerin anormal düzeyleri spermatozoa üretimini, olgunlaşmasını, motilitesini, fertilizasyon kapasitesini ve spermatogenezisi etkileyebilmektedir. Sonuç olarak, bu derlemede erkek köpeklerde infertilite problemlerinin saptanmasında seminal plazma içeriğinin de araştırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Biochemical evaluation of seminal plasma is an important criteria in assessing fertility levels and for diagnosing male reproductive disorders. The idea that abnormal biochemical composition of seminal plasma might be used to determine infertility problems in male dogs draws more interest to the research about the constituents of seminal plasma. Abnormal levels of trace elements such as calcium and magnesium in seminal plasma may affect spermatogenesis with regard to production, maturation, motility and fertilizing capacity of spermatozoa. In conclusion, this review indicate that the investigation of constituents of seminal plasma should be required to detect the infertility problems in male dogs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144549
http://hdl.handle.net/11452/13318
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_20.pdf128.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons