Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13316
Title: Yosunlar ve hayvan beslemede kullanımları
Other Titles: Algae and their use in animal nutrition
Authors: Demirel, Gülcan
Özpınar, Haydar
Keywords: Yosun
Algae
Hayvan
Performans
Yağ asitleri
Animal
Performance
Fatty acid
Issue Date: 9-Jun-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirel, G. ve Özpınar, H. (2003). "Yosunlar ve hayvan beslemede kullanımları". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 103-108.
Abstract: Çiftlik hayvanlarının diyetlerinde ω-6 yağ asitlerince zengin tane yemlerin kullanılması bu hayvanlardaki yağ asidi kompozisyonunu değiştirmiştir. Diğer tarafta ω-3 uzun zincirli yağ asitlerinin insanlar için besinsel ve sağlık yönünden faydaları hakkında gittikçe artan bilgiler mevcuttur. Özellikle dekosaheksaenoik asit (DHA, 22:6 n-3) ve daha az oranda eikosanoik asit (EPA, 20:5 n-3) kalp damar hastalıkları riskini azaltmaktadır. Balık ve yosunlardan elde edilen deniz ürünleri yağları ω-3 PUFA (Poly Unsaturated Fatty Acids, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri) yönünden zengindirler. Bununla beraber balık yağındaki bu yağ asitlerinin yaygın olarak kullanılan hayvansal ürünlere geçişi süt ve ette balık kokusuna ve yemlerde ve hayvansal ürünlerde oksidasyon problemlerine neden olmuştur. Bundan dolayı araştırmalar balık yağındaki bu kokuyu giderme yollarına odaklanmış, bazı firmalar balık yağının koku ve tadını maskeleyen metotlar geliştirmiş fakat BSE krizi bütün bu girişimleri değiştirip, otçul hayvanları deniz balıkları ile beslemenin doğru olup olmadığı sorusunu ortaya çıkartmıştır. Bu konuda gittikçe artan bir tüketici bilinci ve ilgisi mevcut olduğundan ve bunun ışığında balık ve balık yağına alternatifler bulmak gerekmektedir Yosunlar yüksek protein kapsamları, bol miktarda vitamin ve mineral ve aynı zamanda yüksek ω-3 uzun zincirli doymamış yağ asitleri içerdiğinden dolayı uygun bir katkı maddesi olarak dikkat çekmektedir fakat hayvanlarda kapsamlı olarak incelenmemiştir. Bu derleme yosun türleri, bunların üretimi, besinsel içerikleri ve hayvan performansı üzerine bilgileri incelemektedir.
Use of grain feeds rich in ω-6 in livestock diets has altered the fatty acid composition of their products. On the other hand, there is increasing information about the nutritional and health benefits of long chain ω-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for humans. Especially decosahexaenoic acid (DHA, 22:6 n-3) and to a lesser extent eicosanoic acid (EPA, 20:5 n-3) reduces risk of cardiovascular disease. Marine oils derived from fish or algae are rich source of ω-3 PUFA. However, attempts to incorporate these fatty acids from fish oil into commonly consumed animal products have caused fishy flavor in milk and meat and oxidation problems in animal feed and in animal products. Research has therefore focused on ways of introducing fish oil without taste problem, some companies have developed method of masking the taste and odour of fish oil but the BSE crisis has changed attitudes and raised questions whether now it is desirable to feed herbivores marine fish. There is growing consumer awareness and concern about this issues and it would be necessary, in the light of this, to find alternatives to fish and fish oils. Algae are considered as a suitable nutrimental supplement because of their high protein content and their abundance of vitamin and minerals and also high long chain ω-3 polyunsaturated fatty acids content but they have not been evaluated widely in animals. This review has examined the information on algae species, their production, nutritional contents and their effects on animal performance.Use of grain feeds rich in ω-6 in livestock diets has altered the fatty acid composition of their products. On the other hand, there is increasing information about the nutritional and health benefits of long chain ω-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) for humans. Especially decosahexaenoic acid (DHA, 22:6 n-3) and to a lesser extent eicosanoic acid (EPA, 20:5 n-3) reduces risk of cardiovascular disease. Marine oils derived from fish or algae are rich source of ω-3 PUFA. However, attempts to incorporate these fatty acids from fish oil into commonly consumed animal products have caused fishy flavor in milk and meat and oxidation problems in animal feed and in animal products. Research has therefore focused on ways of introducing fish oil without taste problem, some companies have developed method of masking the taste and odour of fish oil but the BSE crisis has changed attitudes and raised questions whether now it is desirable to feed herbivores marine fish. There is growing consumer awareness and concern about this issues and it would be necessary, in the light of this, to find alternatives to fish and fish oils. Algae are considered as a suitable nutrimental supplement because of their high protein content and their abundance of vitamin and minerals and also high long chain ω-3 polyunsaturated fatty acids content but they have not been evaluated widely in animals. This review has examined the information on algae species, their production, nutritional contents and their effects on animal performance.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144547
http://hdl.handle.net/11452/13316
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_18.pdf166.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons