Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13298
Title: Materials evaluation and adaptation: Teacher trainees' perceptions and experiences
Other Titles: Materyal değerlendirme ve uyarlama: Öğretmen adaylarının algıları ve tecrübeleri
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İngiliz Dili Eğitimi Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu.
0000-0003-4354-844X
0000-0003-0941-2856
Korkmaz, Şule Çelik
Korkmaz, Sedat
Keywords: Materyal değerlendirme ve uyarlama
Öğretmen adaylarının bakış açıları ve deneyimleri
Etkili bir İngilizce öğretimi ünitesi
Materials evaluation and adaptation
Teacher trainees' perspectives and experiences
Effective ELT unit
Issue Date: 30-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş.Ç. ve Korkmaz S. (2020). “Materials evaluation and adaptation: Teacher trainees' perceptions and experiences”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 558-586.
Abstract: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören 120 dördüncü sınıf İngiliz dili eğitimi öğretmen adayının, ilk olarak materyal değerlendirme, uyarlama ve oluşturma, ikinci olarak etkili bir İngilizce öğretimi ünitesinin bileşenleri ve son olarak da materyal tasarımını etkileyen bazı temel yaklaşımlar ile ilgili perspektif ve deneyimlerini bir anket ve yarı yapılandırılmış görüşme uygulayarak araştırmayı amaçlamıştır. Sonuçlar, katılımcıların en çok materyal oluşturma, sonra uyarlama ve son olarak da değerlendirme becerilerini geliştirdiklerini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, katılımcılar materyal değerlendirme, uyarlama ve oluşturma ile ilgili deneyimlerinin, aldıkları öğretmen eğitimine, uygulama okul türlerine, uygulama okullarındaki danışman öğretmenlerine, öğrencilere ve okul politikalarına göre şekillendiğini rapor etmişlerdir. Katılımcılar, materyal tasarımında çok izlenceli güncel yaklaşımı ve iletişimsel yaklaşımı desteklemiş ve geleneksel yaklaşımı sorgulamışlardır. Katılımcılar yaklaşımlara olan görüşlerine paralel olarak, etkili bir İngilizce öğretimi ünitesinin bileşenlerinde en çok ısınma bölümlerinin, dört beceri bileşenlerinin, iletişimsel aktivitelerin, kelime ve telaffuz kısımlarının olması gerektiğini bildirmişlerdir.
The study aimed to investigate the perspectives and experiences of 120 fourth-year ELT teacher trainees of Bursa Uludag University regarding: first, materials evaluation, adaptation, and creation; second, the components of an effective ELT unit in a coursebook; and finally some basic approaches that affect materials design. A questionnaire and a semi-structured interview were administered to these aims. The results revealed that they mostly developed materials creation, then adaptation, and finally evaluation skills. In addition, they reported that their experiences in the materials evaluation, adaptation, and creation were shaped by their teacher training program, practicum school types, their mentor teachers, learners, and school policies. They advocated the current approach with multi-syllabus and communicative approach and questioned the traditional approach in materials design. In parallel with their perspectives about the approaches, they reported that an effective ELT unit should involve mostly warm-up sessions, integration of four skills, communicative activities, vocabulary, and pronunciation parts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1252256
http://hdl.handle.net/11452/13298
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_11.pdf387.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons