Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-10-08T06:49:26Z-
dc.date.available2020-10-08T06:49:26Z-
dc.date.issued2020-05-02-
dc.identifier.citationDemirbatır, R.E. (2020). “J.S. Bach’in eği̇ti̇m amaçlı eserleri̇nden bwv 784 la mi̇nör envansi̇yonunun geometri̇k modellemesi̇”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 326-345.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/820779-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13273-
dc.description.abstractMüzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Barok dönemde yaşamış müzik tarihinin en önemli bestecilerinden biridir. Bach’ın bestelediği iki ve üç sesli envansiyonlar, çoğunlukla eğitime yöneliktir. Buluş anlamına gelen “envansiyon” olgusu, bestecinin her eserinin yapısal özelliklerinde gizlidir. Bu çalışmanın amacı, Bach’ın eğitim amaçlı yapıtlarından BWV 784 la minör iki sesli envansiyonunun matematiksel kodlama yoluyla geometrik modellemesinin oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklik ve süre değerleri matematiksel olarak kodlanmış, daha sonra çoklu regresyon analizi yapılarak uygun model bulunmuştur. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denklemi ile eserin geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Bu denklemin, cebirsel, trigonometrik, ters trigonometrik ve üstel fonksiyonların kombinasyonundan meydana geldiği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractMusic is an aesthetic whole composed of sounds combined with a certain purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. Johann Sebastian Bach, who lived in the Baroque period, was one of the most famous organists. Bach's Twoand Three-Voice Inventions are mostly educational in purpose. The phenomenon of "invention” is hidden in the structural features of each composer's work. This study aims to create a geometric modeling of J.S. Bach’s musical exercise, the two part invention in A minör, by mathematical coding. The sound pitches and time values of the selected composition were mathematically coded, and a regression analysis was performed to find the appropriate model. Data analysis revealed the geometry modeling of the regression equation. This equation consists of a combination of algebraic, trigonometric, inverse trigonometric and exponential functions.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectJ.S.Bachtr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMatematiksel kodlamatr_TR
dc.subjectGeometrik modellemetr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectMathematicsen_US
dc.subjectMathematical codingen_US
dc.subjectGeometric modelingen_US
dc.titleJ.S. Bach’in eği̇ti̇m amaçlı eserleri̇nden bwv 784 la mi̇nör envansi̇yonunun geometri̇k modellemesi̇tr_TR
dc.title.alternativeGeometric modeling of J.S.Bach’s musical exercise, invention in a minor, bwv 784en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9472-3001tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-5574-9922tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-8619-8334tr_TR
dc.identifier.startpage326tr_TR
dc.identifier.endpage345tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorDemirbatır, Rasim Erol-
dc.contributor.buuauthorYağcı, Filiz-
dc.contributor.buuauthorEzentaş, Rıdvan-
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_2.pdf704.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons