Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13264
Title: Sıfat sezonuna geçiş döneminde ve sıfat sezonunda koç spermasının dondurulabilirliğinin araştırılması
Other Titles: Investigations of freezability of ram semen during the transition from non-breeding to the natural breeding and breeding season
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Günay, Ülgen
Nur, Zekariye
Doğan, İbrahim
Başpınar, Burcu
Soylu, M. Kemal
Keywords: Koç
Ram
Donmuş sperma
Sıfat sezonu
Frozen semen
Breeding season
Issue Date: 23-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (2003). "Sıfat sezonuna geçiş döneminde ve sıfat sezonunda koç spermasının dondurulabilirliğinin araştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 81-85.
Abstract: Bu çalışmada koç spermasının sezona geçiş döneminde ve sezonda dondurulabilirliğinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada, alınan koç spermaları Tris- yumurta sarısı sulandırıcısı ile 1:1 oranında sulandırılarak 0.25 ml.lik payetlerde finalde %5 gliserol içerecek şekilde hem sezona geçiş döneminde hem de sıfat sezonunda donduruldu. Sıfat sezonuna geçiş döneminde ve sezonda alınan taze sperma öneklerindeki yoğunluk, kitle hareketi, motilite ve toplam morfolojik bozukluk değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel fark saptanmıştır. Çözüm sonrası motilite sıfat sezonunda sezona geçiş döneminden daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Çözüm sonrası akrozomal ve toplam morfolojk bozukluk oranları ise sezona geçiş döneminde sıfat sezonundan daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Sonuç olarak; sunulan çalışmada sıfat sezonunda koç spermasının dondurulabilirliği daha üstün bulunmuştur.
The aim of this study was investigated of freezability of ram semen during the transition from nonbreeding to the natural breeding and breeding season. In this study, collected ram semen was diluted Tris-egg yolk extender in 1:1 ratio finally including 5% glycerol and frozen in 0.25 ml straws both during the transition from nonbreeding to the natural breeding and breeding season. There were statistically differences in the values of concentration, mass activity, motility and total morphological defects in fresh semen during the transition from non-breeding to the natural breeding season compared with that of the breeding season. Postthaw motility was found higher in breeding season than during the transition from non-breeding to the natural breeding season (P<0.01). Postthaw acrosomal and total morphological defects were higher during the transition from non-breeding to the natural breeding season than breeding season (P<0.01). In conclusion, the present study indicated that the freezability of ram semen was found more remarkable in breeding season.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144543
http://hdl.handle.net/11452/13264
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_14.pdf140.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons