Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13263
Title: Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen hastalara toplu bir bakış (1999-2003)
Other Titles: An overview of patients referred to the University of Adnan Menderes (ADÜ) Faculty of Veterinary Medicine Department of Surgery (1999-2003)
Authors: Sarıerliler, Murat
Kılıç, Nuh
Keywords: Aydın
Aydın region
Cerrahi hastalıklar
Kedi
Köpek
At
Sığır
Deve
Surgical diseases
Cat
Dog
Cattle
Horse
Camel
Issue Date: 28-Dec-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıerliler, M. ve Kılıç, N. (2003). "Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen hastalara toplu bir bakış (1999-2003)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 75-79.
Abstract: Bu çalışmada 1999-2003 yılları arasında ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kliniklerimize başvuran 1918 hastanın % 54,64’ünü köpek, % 26,53’ünü sığır, % 9,38’ini kedi, % 3,64’ünü At, % 2,5’ini kanatlı, % 1,82’sini koyun-keçi ve % 1,45’ini ise deve oluşturmuştur. Hayvan türlerine göre en sık karşılaşılan hastalıklar; köpek, kedi, sığır, at, koyun-keçi ve kanatlılarda kemik doku ve iskelet sistemi lezyonları, develerde ise kas-tendo ve tendovagina hastalıkları (% 21,42) ile eklem hastalıkları (% 21,42) olarak belirlenirken buzağılarda doğmasal anomalilerin önemli derecede yüksek (atresia ani et recti % 11,01, arqure-bouleture % 14,68, atresia coli % 6,21 ve diğer doğmasal anomaliler % 6,77) olduğu görülmüştür.
In this study, it was aimed to evaluate the patients referred to the University of Adnan Menderes (ADU) Faculty of Veterinary Medicine Department of Surgery, in 1999-2003 years. Percentages of total 1918 patients according to species were 54.64% dogs, 26.53% cattle, 9.38% cats, 3.64% horses, 2.5% avian, 1.82% goat-sheep and 1.45% camel. The most common diseases encountered in dogs, cats, cattle, horses, sheep, goats, and avian were bone tissue and skeleton system diseases, in camel muscle-tendon diseases (21.42%) and joint diseases (21.42%) however in calves congenital anomalies were found to be higher (atresia ani et recti 11.01%, arqure-bouleture 14.68% and atresia coli 6.21%).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144542
http://hdl.handle.net/11452/13263
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_13.pdf141.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons