Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13262
Title: The incidence, geographical distribution and levels of aflatoxin b1 on stored hay batches in kars province of Turkey
Other Titles: Türkiye’nin Kars ilinde stoklanan kuru ot yığınlarında aflatoksin b1'in insidensi, coğrafik dağılımı ve düzeyleri
Authors: Karademir, Başaran
Doğan, Abdullah
Kaya, İsmail
Keywords: Aflatoxin B1
Aflatoksin B1
Hay
Turkey
Ot
Türkiye
Issue Date: 7-Jan-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karademir, B. vd. (2004). "The incidence, geographical distribution and levels of aflatoxin b1 on stored hay batches in kars province of Turkey". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 65-68.
Abstract: Aflatoksin B1 (AFB1) in animal feed is one of the major toxic substances for animal and thus for human health. Therefore, the incidence, geographical distribution and levels of AFB1 in hay batches were investigated. Hay samples from new and old ones were collected from different geographical locations in the Kars province. In the region, the incidence of AFB1 in new and old hay samples were 33.08% and 59.26%, respectively. Homogenous geographical distribution of AFB1 was observed among the villages. The amounts of AFB1 in new and old batches were 16.93±1.24 and 30.13±1.45 ppb, respectively. No significant differences were detected among the mean value of towns.
Hayvan yemleri içinde Aflatoksin B1 (AFB1), hayvanlar ve böylelikle insanlar için önemli toksik oluşumlardan birisidir. Bu sebepten dolayı, ot yığınlarında AFB1’in insidensi, coğrafi dağılım ve düzeyleri araştırıldı. Yeni ve eski ot örnekleri Kars ilinin farklı yörelerinden toplandı. Bölgede AFB1 insidensi yeni ve eski otlarda sırasıyla % 33.08 ve % 59.26 idi. Köyler arasında AFB1'in homojen coğrafi dağılımı gözlendi. Yeni ve eski ot yığınlarında AFB1 miktarları sırasıyla 16.93±1.24 ve 30.13±1.45 ppb idi. İlçelerin ortalama değerleri arasında istatistiksel önemli farklılıklar bulunamadı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144540
http://hdl.handle.net/11452/13262
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_11.pdf197.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons