Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13260
Title: Donmuş boğa spermasında plazma membran sağlamlığının morfolojik bulgularla karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of plazma membran integrity with morphological characteristics of frozen bull semen
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Nur, Zekariye
Soylu, M. Kemal
Keywords: Boğa
Bull
Donmuş semen
HOST
Motilte
Morfoloji
Frozen semen
Motility
Morphology
Issue Date: 29-Sep-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nur, Z. ve Soylu, M. K. (2003). "Donmuş boğa spermasında plazma membran sağlamlığının morfolojik bulgularla karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 51-55.
Abstract: Hypo-ozmotik ortamda bekletilen spermanın kuyruk kısmında oluşan şişme ve kıvrılmaların hücre membranının fonksiyonel durumunun önemli bir göstergesi olduğu çok sayıda çalışma ile gösterilmiştir. Bu çalışmada rutin sperma analizleri ile elde edilen sonuçların Hypo-ozmotik swelling test (HOST/HOS test) ile karşılaştırılması ve bu testlerle birlikte kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı. Çalışmada payet metoduna göre dondurulmuş 6 baş boğanın sperması kullanıldı. Motilite ve spermatozoon morfolojisi (akrozom, baş, orta kısım ve kuyruk anomalileri) ve plazma membran bütünlüğü (HOST) 37°C’lik su banyosunda 30 saniyede eritme sonrasında incelendi. Yapılan araştırmada plazma membran bütünlüğüne sahip spermatozoa oranı ile motilite arasında yüksek bir korelasyon olduğu görülmüştür (P<0.01). Membran bütünlüğüne sahip spermatozoon ile kuyruğa ait morfolojik bozukluk oranları arasında daha düşük bir korelasyon olduğu (P<0,05), fakat akrozoma ait morfolojik bozukluk oranı (P>0,05), başa ait morfolojik bozukluk oranı (P>0,05) ve orta kısma ait morfolojik bozukluk oranları (P>0,05) ile membran bütünlüğüne sahip spermatozoa oranları karşılaştırıldığında aralarında herhangi bir korelasyon olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmada HOST’nin basit ve uygulanabilir bir test olduğu, rutin semen analizleri ile birlikte kullanılması ile spermanın fonksiyonel bütünlüğü hakkında fikir sahibi olunabileceği sonucuna varıldı.
Many studies reporting that swelling of the spermatozoa after exposure to hypo-osmotic condition has been defined as an important sign of functional integrity. The objective of this study was to evaluate the relationship between the results of routine semen analyses and Hypo-osmotic swelling test (HOST/HOS test) and its usability as one of the routine tests. In the present study, straw (0.25 ml) frozen semen from 6 Holstein bulls were used. Post– thaw (37˚C for 30s) motility, morphology (acrosome, head, mid piece and tail defect), and plasma membrane integrity (HOST) were determined. A significant positive correlation was observed between motility and swollen tail spermatozoa rates (P<0,01) and there was a correlation between tail defect and swollen tail spermatozoa rates (P<0,05) but acrosome, head and mid piece defects were not correlated with swollen tail spermatozoa (P>0,05). In conclusion, the HOS test was simple and may be a useful addition to standard semen analysis for evaluation of sperm functional integrity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144538
http://hdl.handle.net/11452/13260
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_9.pdf161.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons