Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13259
Title: Eqvalan® (ivermectin) ve equimax® (ivermectin + praziquantel)’ın doğal enfekte atlarda strongylidae türlerine etkileri
Other Titles: Efficacy of eqvalan® (ivermectin) and equimax® (ivermectin + praziquantel) against strongylidae species in naturally infected horses
Authors: Yıldırım, Fikret
Durmaz, Murat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çırak, Veli Y.
Güleğen, Ender
Keywords: At
Horse
Strongylidae
Ivermectin
Praziquantel
Eqvalan
Equimax
Issue Date: 20-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çırak, V. Y. vd. (2003). " Eqvalan® (ivermectin) ve equimax® (ivermectin + praziquantel)’ın doğal enfekte atlarda strongylidae türlerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 45-49.
Abstract: Bu çalışmada Eqvalan® (ivermectin) ve Equimax® (ivermectin + praziquantel)’ın Strongylidae türleri ile doğal enfekte atlarda etkinliklerinin ve etki sürelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, 20 at iki gruba ayrılmış, birinci gruptaki atlar 0.2 mg/kg dozda ivermectin (Eqvalan®), ikinci gruptaki atlar ise 0.2 mg/kg ivermectin + 2.5 mg/kg praziquantel (Equimax®) kombinasyonu ile tedavi edilmişlerdir. Tedavi sonrası 3., 5., 7., 9. ve 11. haftalarda alınan dışkı numunelerinde McMaster yöntemiyle gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir. İlaç etkinliği, dışkıda yumurta sayısı azalım testi (FECRT)’ne göre hesaplanmıştır. İki antelmentik de 7 hafta boyunca >%97 etki göstermiş, 9. haftadan itibaren ise EPG değerleri artmaya başlamıştır. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan dışkı kültürlerinden elde edilen 3.dönem larvaların Cyathostominae alt familyasına ait olduğu teşhis edilmiştir. İlaç uygulanan hayvanların hiçbirinde yan etki gözlenmemiştir. Sonuç olarak, atları Strongylidae enfeksiyonlarından koruma amaçlı yapılacak Eqvalan® veya Equimax® tedavileri 7 hafta arayla uygulanmalıdır.
The present study was carried out to determine the efficacy rates and the duration of efficacy of two anthelmintic pastes (Eqvalan® and Equimax®) on horses naturally infected by strongyles. Twenty horses were divided into two groups each of 10 animals. Horses in group 1 were treated with 0.2 mg/kg ivermectin (Eqvalan®) and group 2 horses received a combination of 0.2 mg/kg ivermectin + 2.5 mg/kg praziquantel (Equimax®). After treatment, in weeks 3, 5, 7, 9 and 11 individual faecal samples were collected and faecal egg counts (EPG) were determined using a modified McMaster method. The evaluation of drug efficacy was based on faecal egg count reduction test (FECRT). Both Eqvalan® and Equimax® were found to be highly effective (>97%) for a period of 7 weeks. From week 9 onwards, EPG values in both groups were tended to increase. Pre- and post-treatment faecal cultures showed that only small strongyles (Cyathostominae) were present. Adverse reactions to treatments were not observed. It is concluded that treatments of horses either with Eqvalan® or Equimax® for the prevention of strongylosis should be administered with intervals of 7 weeks.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144537
http://hdl.handle.net/11452/13259
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_8.pdf162.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons