Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13256
Title: Dondurulmuş-çözündürülmüş köpek spermasının boyama ve fikzasyon işlemlerinden sonra değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of frozen-thawed dog semen after staining and fixation
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Günay, Ülgen
Nur, Zekiye
Soylu, M. Kemal
Keywords: Köpek
Dog
Çözündürülmüş sperma
Boyama yöntemleri
Thawing semen
Staining procedure
Issue Date: 10-Jun-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (2003). "Dondurulmuş-çözündürülmüş köpek spermasının boyama ve fikzasyon işlemlerinden sonra değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 27-31.
Abstract: Bu çalışmada dondurulmuş-çözündürülmüş köpek spermasındaki morfolojik bozuklukların saptanmasında iki farklı boyama yöntemi ve bir sıvı-fikzatif solusyonun etkileri ve bu yöntemlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bulgular incelendiğinde boyama grupları ve fikzatif solusyon arasında akrozomal ve toplam morfolojik bozukluklar arasında istatistiksel fark saptanmamıştır. Sonuç olarak morfolojik bozuklukların belirlenmesinde Hancock solusyonu yanında diğer boyama yöntemlerinin de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, it is aimed to detect the effects of the various staining methods and a fixative solution on morphological defects in frozen-thawed dog semen. Analyses of the data showed that there were no significant differences (P>0.05) between the fixation and staining groups for acrosomal and total morphological defects. In conclusion, in addition to Hancock’s solution, different staining methods can be used to detect morphological defects on frozen-thawed dog semen.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144534
http://hdl.handle.net/11452/13256
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_5.pdf141.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons