Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13248
Title: Deleuze’ün artaud okumasında içkin yaşam arayışı
Other Titles: Deleuze’s search for immanent life in his reading of artaud
Authors: Uzunlar, Bahattin
Keywords: Deleuze
Artaud
Organsız beden
İçkin yaşam
Edebiyat
Body without organs
Immanent life
Literature
Issue Date: 2-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzunlar, B. (2017). "Deleuze’ün artaud okumasında içkin yaşam arayışı". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 29, 195-214.
Abstract: Deleuze için, aşkınlık, bir strateji olarak felsefe içerisine farklı dönemlerde ve bu dönemlerin karakterine uygun formlarda sokularak yaşam yargılama sürecine tabi tutulmuştur. Bu süreçte yaşamın içkin üretimine ket vurularak, onun asli öğesi olan fark ve çokluk özdeşliğe indirgenip olumsuzlanmıştır. Deleuze, yaşamı yargı ve onun formlarından kurtarıp oluş sürecindeki farkını ve çokluğunu olumlamak için eserlerinde filozofların yanında edebiyatçılara da sıklıkla yer verir. Biz de bu yönde çalışmamızda Deleuze’ün Artaud’dan etkilenerek aldığı “Organsız Beden” kavramına ve bu bağlamda eserlerinde ortaya koyduğu organizma eleştirisine odaklanacağız. Mevcut aşkın örgütlenmelerin üstesinden gelebilmenin, onların oluşturduğu organizmaları aşmanın, içkin ve özgür eylemlerimizle farklı yaşam olanaklarının mümkün olduğunu ifade edeceğiz. Artaud aracılığıyla edebiyatın yaşam için bu yeni olanakları yaratmadaki önemli rolüne dikkat çekeceğiz.
For Deleuze, the transcendent entered into philosophy as a strategy and subjected to life judging process at different periods and in forms appropriate to the characteristics of these periods. In this process, by preventing life’s production of immanence, its essential elements difference and multiplicity are reduced to identity and negated. Deleuze, saving life from judgement and its forms, often gives literary references in his works as well as references to philosophers so as to affirm its difference and multiplicity in the process of becoming. So in our study, we will focus on the concept ‘Body without Organs’, which he borrowed from Artaud, and in this context, his critics of organism that he puts forward in his works. We will express that it is possible to overcome present transcendent organizations, to transcend the organisms that they constitute, and to have different life possibilities with our immanent and free practice. And also, through Artaud we will draw attention to the significant role of literature in the process of creation of these new possibilities for life.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356234
http://hdl.handle.net/11452/13248
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_29_14.pdf575.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons