Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13246
Title: Anne ve felsefe: Bastırılmış dişilin felsefe tarihindeki içkin rolü üzerine
Other Titles: Woman and philosophy: On the repressed role of the feminine immanent in the history of philosophy
Authors: Hafız, Muharrem
Keywords: Luce Irigaray
Anne
Dişil
Platon
Khora
Mother
Feminine
Plato
Issue Date: 28-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hafız, M. (2017). "Anne ve felsefe: Bastırılmış dişilin felsefe tarihindeki içkin rolü üzerine". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 29, 173-180.
Abstract: Felsefi metinlerde dişilin izlerini süren Fransız feminist düşünür Luce Irigaray, unutulmuş ve bastırılmış öteki öğe olarak annenin, Batı medeniyetinin kurumsal olarak düzenlenen tüm pratiklerde bir ön koşul olduğunu iddia eder. Çalışmalarında Platon’a ve onun kavramlarına gönderme yapan Irigaray, sistemin dışına atılmış olan dişilin, eril ve söz merkezli Batı metafiziğin yapısı içerisinde başından beri mevcut olduğu gerçeğini ifşa etmeye çalışır. Bu makalede Irigaray’ın Platon’un Devlet diyaloğundaki mağara benzetmesi, Şölen’deki Diotima (kadın) figürü ve Timaios’taki “khora” kavramına ilişkin yaptığı analizler üzerinden, dişil ve felsefe arasındaki ilişki ile dişilin felsefe tarihindeki bastırılmış/unutulmuş içkin rolü ele alınacaktır.
The French feminist philosopher Luce Irigaray, who trails the feminine traces in philosophical texts, suggests that the mother as the other ([m]other) forgotten and repressed element is precondition for all institutionally organized practices of Western civilization. Irigaray tries to disclosure the fact that the feminine that was thrown out of the system exists within the structure of masculine and logocentric Western metaphysics from the beginning. In this article, the relationship between the feminine and philosophy and the repressed and forgotten role of the feminine in the history of philosophy will be studied through Irigaray’s analysis about Plato’s cave allegory in the Republic, the feminine figure of Diotima (woman) in the Symposium and the concept of “khora” in the Timaeus.
Description: Bu çalışma Khora ve Felsefe: Platon’un Üçüncü Türü ve Felsefe Tarihindeki Yorumları adlı çalışmamızdaki “Feminizm ve Khora” bölümünün kısmen gözden geçirilmiş ve kısaltılmış halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/348308
http://hdl.handle.net/11452/13246
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_29_12.pdf187.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons