Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13242
Title: Mevlânâ ve Kierkegaard’da benliğin gelişimi
Other Titles: Development of the self in rumi and Kierkegaard
Authors: Yaman, Yasemin Akış
Keywords: Kierkegaard
Mevlânâ
Benlik
Geleneksel benlik
Varoluş aşamaları
Rûmî
Self
Conventional self
Spheres of existence
Issue Date: 15-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaman, Y. A. (2017). "Mevlânâ ve Kierkegaard’da benliğin gelişimi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 29, 111-123.
Abstract: İlk bakışta, koyu bir Hıristiyanlık eğitimi almış Danimarkalı bir 19. Yüzyıl filozofu ile Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış bir İslam mistiğinin düşünceleri arasında benzer yaklaşımlar olabileceğini düşünmek oldukça güçtür. Ancak Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Søren Kierkegaard, insana ve onun sahip olduğu olanaklara bakış açılarıyla farklı çağlardan benzer düşünceleri dile getiriyor görünmektedirler. Bu makalenin amacı Mevlânâ ve Kierkegaard düşüncesindeki muhtemel benzerlikleri, benlik kavramı ve benliğin gelişim aşamaları bağlamında varoluşçu bir bakış açısıyla ele almaktır.
At first glance, it is hard to imagine that there may be similar approaches between the thoughts of a 19th-century Danish philosopher who grown up with Christian education and an Islamic mystic that lived during the Anatolian Seljuk period. However, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî and Søren Kierkegaard seem to express resembling thoughts from the different eras about the human being and his possibilities. The main purpose of this paper is examine the possible similarities of the concept of self and development of self in the thought Rûmî and Kierkegaard in terms of an existentialist view.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/348293
http://hdl.handle.net/11452/13242
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_29_8.pdf232.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons