Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13224
Title: Jean-Luc Nancy düşüncesinde demokrasi kavramı üzerine genel bir değerlendirme
Other Titles: An overall evaluation of the concept of democracy in the thought of Jean-Luc Nancy
Authors: Türk, H. Bahadır
Keywords: Özgürlük
Topluluk
Komünizm
Egemenlik
Freedom
Community
Communism
Sovereignty
Issue Date: 31-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, H. B. (2017). "Jean-Luc Nancy düşüncesinde demokrasi kavramı üzerine genel bir değerlendirme". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 29, 19-31.
Abstract: Çalışmaları siyaset felsefesinden sanata geniş bir alanı kapsayan Fransız filozof Jean-Luc Nancy çağımızın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünürün topluluk kavramına olan ilgisi kaçınılmaz bir biçimde demokrasi kavramının hakiki anlamına dair bir dizi temayı, tartışmayı ve soruyu doğurur. Bu nedenle demokrasi meselesinin, düşünürün siyasal teorisinde merkezi bir konum işgal ettiği iddia edilebilir. Bilindiği üzere, demokrasi kavramı bugün sadece siyaset bilimi alanında değil, siyaset felsefesi alanında da hala tartışılan bir kavram olmayı sürdürmektedir. Modern dünyada demokrasi kendini bir tür nihai politik ideale dönüştümeyi başarmıştır. Bununla birlikte kimi siyasal düşünürler bu idealin sınırlarına meydan okumak ve söz konusu idealin doğası üzerinde daha kapsamlı bir biçimde düşünmek eğilimindedir. Buradan hareketle söz konusu çalışmanın amacı; bu türden bir meydan okumanın temsilcilerinden biri olarak Jean-Luc Nancy’nin düşüncesinde demokrasi kavramının temel bazı niteliklerini incelemek ve Nancy’nin gözünden demokrasi kavramının ne anlama geldiği anlamaya çalışmaktır. Bunu yaparken, çalışmanın kalkış noktası Nancy’nin metinleri, “Demokrasinin Hakikati” ve “Sonlu ve Sonsuz Demokrasi” olacaktır.
The French philosopher Jean-Luc Nancy is one of the most significant contemporary thinkers whose works range from political philosophy to the field of art. His interest in the problem of community inevitably brings forth a set of themes, debates and questions concerning the genuine meaning of the concept of democracy. Therefore it can be contended that the problem of democracy occupies a central position in his political theory. As is known, today the concept of democracy is still in dispute not only in the field of political science but also in the field of political philosophy. In the modern world, democracy has managed to transform itself into an ultimate political ideal. However, some political thinkers tend to challenge the frontiers of this ideal and reflect on the nature of this ideal in a comprehensive way. Accordingly, the aim of this study is to examine some major characteristics of the concept of democracy in the thought of Jean-Luc Nancy, who is one of the representatives of such a challenge, and attempt to make sense of the concept of democracy through the lenses of Nancy. In so doing, the point of departure will be Jean-Luc Nancy’s texts, “The Truth of Democracy” and “Finite and Infinite Democracy”.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/347832
http://hdl.handle.net/11452/13224
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_29_2.pdf291.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons