Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13218
Title: Üst insanın hakikati
Other Titles: The truth of the overman
Authors: Kef, Emine
Keywords: Çocuk tanrı
Kadın
Varoluş
Kölelik
Tanrısallık
Üstinsan
Hakikat
Child god
Woman
Existence
Slavery
Divinity
Overman
Truth
Issue Date: 6-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kef, E. (2017). "Üst insanın hakikati". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 28, 111-126.
Abstract: İnsan, tanrısallığını hatırlayabilmek için Tanrı’yı öldürmek zorunda olan bir varlıktır. Çünkü doğabilen bir Tanrı hayatta olduğu müddetçe insan köle olmaya mahkumdur. Senaryosu çok eskilere dayanan Tanrı hikayesindeki oyunu ise oyun oynamayı çok iyi bilen birisi görebilecektir. Bu kişi, çocuk olmayı başarabilen üstinsandır. Ancak öncelikle üstinsanın tözünü ruhunda taşıyan kadın ve erkek, bu hikayede kendileriyle ilgili bütün anlatıları unutmalıdır. En çok da kadın!
Human is a being who has to kill God so as to remember his/her divinity. For as long as a born God is alive (s)he is sentenced to be a slave. Only someone who knows how to play will be able to aware the game in the story of God that script is based on old times. This person is the overman who succeed to be a child. But first of all, woman and man who have the spirit of the overman’s essence should forget all about themselves in this story. Mostly woman!
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307382
http://hdl.handle.net/11452/13218
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_28_9.pdf274.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons