Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13192
Title: The cognitive significance of African traditional metaphysics
Other Titles: Afrika geleneksel metafiziğinin bilişsel önemi
Authors: Idjakpo, Onos Godvin
Keywords: Metaphysics
African
Vital force
Cognitive significance
Spirits
Tolerance and ethics
Metafizik
Afrika
Yaşama gücü
Bilişsel önem
Ruh
Tolerans ve etik
Issue Date: 17-Feb-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Idjakpo, O. G. (2017). "The cognitive significance of African traditional metaphysics". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 28, 43-54.
Abstract: The paper examines the issue of African metaphysics which revolves round the conception of a vital force which the Africans take as the primary unifying stuff of the universe permeating all existing being, physical, quasi-physical or spiritual. The paper finds that this unifying force is significant or dynamic. The method of analysis is conceptual. The paper concludes that in African traditional metaphysics lies a fertile source of knowledge and values exploration that are essential in a changing world.
Bu yazı, Afrika’lıların bütün varolan fiziksel, yarı-fiziksel ya da spiritual varlıklara nufüz eden, evrenin ilk birleştirici unsure olarak kabul ettikleri yaşama gücü kavrayışıyla ilgili olan Afrika metafiziği sorununu incelemektedir. Yazı esas itibarıyla bu birleştirici gücün önemli ve dinamik olduğunu bulgulamaktadır. Burada kavramsal analiz yöntemi kullanılmaktadır ve sürekli değişen bir dünyada ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve değerleri keşfetmek için Afrika geleneksel metafiziğinin bize verimli bir kaynak sunduğu sonucuna varmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307182
http://hdl.handle.net/11452/13192
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_28_4.pdf190.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons