Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13189
Title: Orhan Kemal’in romanlarında “otorite ve otorite sahibi olma” değeri
Other Titles: The value of authority and the ownership of authority in Orhan Kemal’s stories
Authors: Yumuş, Seval
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Üstünova, Mustafa
Keywords: Kültür
Değerler
Orhan Kemal
Otorite sahibi olma
Culture
Values
Having authority
Being a person of authority
Issue Date: 15-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Üstünova, M. ve Yumuş, S. (2017). "Orhan Kemal’in romanlarında “otorite ve otorite sahibi olma” değeri". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 28, 67-79.
Abstract: Kültür ve değerler, bir toplumun manevî temelini oluşturan birbirini bütünler nitelikte iki konudur. Değerler konusu son yıllarda dünya genelinde farklı disiplinlerde çalışılan bir konu olmakla beraber Türk edebiyatı eserlerinde de farklı yazar ve şairler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak ele alınmış bir konudur. Orhan Kemal’in de romanlarında değerlere sıklıkla yer verdiği tespit edildiğinden otorite sahibi olma değerinin Orhan Kemal’in eserlerinde ne şekilde ele alındığı bu çalışmanın konusu olmuştur.
Culture and values are two complementary concepts that form the moral foundation of a people. While the topic of values and virtues is addressed in a variety of disciplines, it is also a topic directly addressed by different authors and poets in Turkish literature. Values frequently feature in Orhan Kemal’s novels and this work focuses on the virtue of being a “person of authority” in his works.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307316
http://hdl.handle.net/11452/13189
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_28_6.pdf268.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons