Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13186
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili sınıf içi uygulamalarının karşılaştırılmasına yönelik bir durum çalışması
Other Titles: About the values education of preschool teachers for comparison of in-class applications a case study
Authors: Kuzu, Kübra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Demirel, Muammer
Keywords: Değerler eğitimi
Okul öncesi öğretmenleri
Sınıf içi uygulamalar
Values education
Pre-school teachers
Classroom practices
Issue Date: 1-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuzu, K. ve Demirel M. (2018). “Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili sınıf içi uygulamalarının karşılaştırılmasına yönelik bir durum çalışması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 811-835.
Abstract: Değerler eğitimi, okul öncesi çağındaki çocukların gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle değerler eğitiminin okul öncesi öğretmenlerinin görüş ve uygulamaları oldukça önemlidir. Bu araştırma, benzer özelliklere sahip iki okul öncesi öğretmenin değerler eğitimiyle ilgili düşüncelerini belirlemek, görüşlerinin sınıf içi uygulamalara yansımasını incelemek, uygulamalarındaki farklılıkları, benzerlikleri ve bunların nedenlerini ortaya koymak amacıyla yapılan nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında seçilen iki öğretmenin değerler eğitimi ile ilgili görüşleri ve uygulamaları arasındaki tutarlık incelendikten sonra iki öğretmenin uygulamaları arasındaki farklılıklar, bu farklılıkların nedenleri belirlenmeye çalışılmış, geleneksel bir öğretmenin yapılandırmacı bir öğretmen olmasında ne gibi faktörlerin etkili olabileceği, bunun değerler eğitimi ile ilgili sınıf içi uygulamalara yansımasındaki rolünün tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde geleneksel yaklaşıma yakın öğretmenin mesleki gelişime kapalı olduğu, öğretmen merkezli uygulamalara yer verdiği, yapılandırmacı yaklaşıma yakın olan öğretmenin ise öğrenci merkezli uygulamalara yer verdiği, öğretmenlerin görüşleri ve sınıf içi uygulamalarının büyük oranda tutarlı olduğu söylenebilir.
Values education is very useful for the students those in pre-school age therefore opinions of the pre-school teachers are very important. This is a qualitative research to clarify thoughts of two different teachers who have similarity, to investigate effect of their opinions on the practices in a class and to find out differences and similarities on the practices. After the investigation of two different teacher’s opinions and practices; similarity, differences of their practices and the reasons of these differences have been tried to figure out, it’s been aimed to find out what kind of factors are effective to make a teacher creative, who is conventional. Result of the research shows that conventional teachers are close to vocational development, they mainly care teacher based practices, however creative teachers generally care student based practices and have consistent applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613937
http://hdl.handle.net/11452/13186
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_15.pdf385.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons