Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13182
Title: Postmodern siyaset felsefesi
Other Titles: Postmodern political philosophy
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
Küçükalp, Derda
Keywords: Postmodern siyaset felsefesi
Farklılık
Olumsallık
Özcülük
Agonistik demokrasi
Adalet
Özgürlük
Postmodern political philosophy
Difference
Contingency
Essentialism
Agonistic democracy
Justice
Freedom
Issue Date: 20-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükalp, D. (2017). "Postmodern siyaset felsefesi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 28, 17-32.
Abstract: Postmodern siyaset felsefesi modern siyaset felsefesinin radikal bir eleştirisi olarak kendini gösterir. Özcülük modern siyaset felsefesinin en temel özelliğidir. Postmodern siyaset felsefesi özcülüğe karşıdır. Postmodern siyaset felsefesi özcülüğün farklılıkların bastırılmasını meşrulaştırdığını iddia eder. Postmodern siyaset felsefesine göre, benlik, tarih ve siyasal düzen olumsaldır. Buna rağmen post modern siyaset felsefesi siyaseti kendisine göre değerlendirebileceğimiz bir etik ölçüt sunar. Bu ölçüt farklılıklara yönelik duyarlılıktır. Agonistik demokrasi postmodern siyaset felsefesinin siyasal önerisi olarak görülebilir. Agonistik demokrasi farklı yaşam tarzlarının kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlar.
Postmodern political philosophy manifests itself as a radical critique of modern political philosophy. Essentialism is the most of characterisric of modern political philosophy. Postmodern political philosophy is opposed to essentialism. Postmodern political philosophy argues that essentialism justifies suppression of differences. According to Postmodern political philosophy, self, history and political order are contingent. Nonetheless, Postmodern political philosophy offers a ethical criterion for evaluating politics. This criterion is sensitivity to differences. Agonistic democracy can be seen as the political proposal of Postmodern political philosophy. Agonistic democracy allows different lifestyles to express themselves.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307172
http://hdl.handle.net/11452/13182
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2017 Sayı 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_28_2.pdf273.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons