Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13164
Başlık: The place of six-hands piano literature in piano education in Turkey according to the opinions of piano educators
Diğer Başlıklar: Piyano eğitimcilerinin görüşlerine göre Türkiye’de altı el piyano literatürünün piyano eğitimindeki yeri
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi Bölümü.
Demirci, Şirin Akbulut
Anahtar kelimeler: Piano education
Six-hands piano
Turkish piano literature
Chamber music
Piyano eğitimi
Altı el piyano
Türk piyano literatürü
Oda müziği
Yayın Tarihi: 4-Haz-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demirci, Ş.A. (2018). “The place of six-hands piano literature in piano education in Turkey according to the opinions of piano educators”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 731-751.
Özet: Six-hands piano literature has several places in music education. It is thought that these pieces can be effective material for teaching piano and chamber music as well as for stage experience. ‘What is the place of six-hands piano literature in piano education in Turkey?’ as a research question was investigated. Six piano educators were interviewed with semi-structured questions, and the results were analysed with the N-Vivo 11 Qualitative Research Program. According to the answers the six piano educators and performers gave to the semi-structured interview questions, six-hands piano pieces are colourful, enjoyable piano literature for playing, and six-hands piano literature should be used in a more widespread manner by composing new pieces and by appearing in the piano and chamber music curriculum.
Altı el piyano eserleri, piyano eğitimi, oda müziği eğitimi vermek ve sahne deneyimini öğretmek için iyi, etkili bir literatür olabileceği düşünülse bile altı el piyano müzik eğitiminde sınırlı bir yere sahiptir. Bu araştırmada ‘Türkiye'de altı el piyanonun yeri nedir?’ araştırma sorusu araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, piyano eğitimi materyalleri geliştirmektir. Altı piyano eğitimcisinin yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri cevaplar N-Vivo 11 nitel araştırma programı ile analiz edilmiştir. Altı el piyano eğitimcileri ve icracıları cevaplarına göre altı el piyano parçaları renkli, keyif verici piyano eserlerdir. Sonuçlara göre altı el piyano eserlerini yaygınlaştırmak için altı el için yeni eserler yazılması ve bu eserlerin piyano ve oda müziği müfredatında yer alması görüşleri ortaya çıkmıştır.
Açıklama: Bu çalışma 7. ICEEPSY'de (The International International Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Konferansı), 11-15 Ekim 2016, Rodos, Yunanistan ve özet bir kitapta yayınlanmıştır. (This study was presented as an oral presentation at the 7th ICEEPSY (The International Conference on Education and Educational Psychology), 11th to 15th October 2016, Rhodes, Greece and published in an abstract book.)
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613880
http://hdl.handle.net/11452/13164
ISSN: 1301-3416
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 31 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_2_12.pdf387.62 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons