Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13157
Title: Radikal demokraside siyasal temsil sorununu Carl Schmitt üzerinden düşünmek
Other Titles: Thinking the problem of representation in radical democracy through Carl Schmitt
Authors: Türk, H. Bahadır
Keywords: Carl Schmitt
Chantal Mouffe
Radikal demokrasi
Siyasal temsil
Liberalizm
Radical democracy
Political representation
Liberalism
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, H. B. (2016). "Radikal demokraside siyasal temsil sorununu Carl Schmitt üzerinden düşünmek". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 27, 167-182.
Abstract: Çalışmanın başlığının da işaret ettiği gibi, bu çalışma radikal demokrasideki haliyle siyasal temsil sorununu ele almaktadır. Bunu yaparken öncelikle radikal demokrasinin önerdiği siyasal modelin teorik kalkış noktalarından biri olarak Carl Schmitt’in siyasal düşüncesine dair düşünürün siyasal kavramına, egemenlik sorununa ve parlamenter demokrasiye dair görüşleri üzerinden genel bir çerçeve çizilmektedir. Ardından çalışma Chantal Mouffe çizgisindeki radikal demokrasi yorumunun temel argümanlarına kısaca bakmakta ve Mouffe’un yaklaşımının siyasal temsil sorununu yeniden düşünmemize imkân verip vermediğini ele almaktadır. Nihayetinde çalışma, radikal demokrasinin temsil sorununu ele alış biçiminden kaynaklanan bazı sorunlara işaret etmektedir. Tüm bu temelde söz konusu çalışmanın ana argümanı; radikal demokrasideki haliyle siyasal temsil sorununun bazı teorik müphemliklerle malul olduğu ve radikal demokrasinin, temsil sorununun özüne dair yaslandığı Schmitt’ci çerçeveyi göz ardı etme eğilimi taşıdığıdır.
As the title suggests, this study wrestles with the problem of political representation in radical democracy through Carl Schmitt. In so doing, it first attempts to make sense of the political thought of Carl Schmitt, as one of the theoretical points of departure for the political model that radical democracy suggests, with a particular emphasis upon Schmittian concept of the political, his approach to the problem of sovereignty and insight on parliamentary democracy. Then the study takes a concise look at the major arguments of radical democracy through the lenses of Chantal Mouffe and deals with whether her theoretical contribution makes it possible to rethink the problem of political representation. Finally this paper discusses some questions that arise from the way that radical democracy conceptualizes the problem of representation. Accordingly, the major argument of this study is that the concept of political representation in radical democracy suffers from some major theoretical ambiguities and tends to overlook its own Schmittian origins which refers to the heart of the matter.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/270698
http://hdl.handle.net/11452/13157
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2016 Sayı 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_27_11.pdf241.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons