Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13137
Title: Eğitim internete göç ederken özel gereksinimli bireyleri geride mi bıraktık? Uludağ Üniversitesi erişilebilirlik değerlendirmesi
Other Titles: While education is immigrating to internet, do we leave disabled behind? Uludağ University accessibility evaluation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü.
Aksoy, Esma
Şengel, Erhan
Keywords: Web erişilebilirliği
Otomatik değerlendirme
WCAG 2.0
Bölüm 508
Web accessibility
Automatic evaluation
Section 508
Issue Date: 23-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksoy, E. ve Şengel E. (2018). “Eğitim internete göç ederken özel gereksinimli bireyleri geride mi bıraktık? Uludağ Üniversitesi erişilebilirlik değerlendirmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 561-588.
Abstract: Webin teknolojilerinin kullanımı özellikle üniversite eğitiminde neredeyse bir zorunluluk haline gelirken, web sitelerinin erişilebilirlik kurallarına uymaması özel gereksinimli öğrencilerin karşısına yeni bir engel olarak çıkabilir. Bu problemden yola çıkarak yapılan araştırmada Uludağ Üniversite’sine bağlı sitelerinin erişilebilirlik değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Erişilebilirlik değerlendirmesi otomatik değerlendirme yöntemi ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak AChecker ve WAVE olmak üzere iki farklı otomatik değerlendirme aracı kullanılmış ve değerlendirme iki farklı kılavuza (WCAG 2.0, Bölüm 508) göre yapılmıştır. Her iki otomatik değerlendirme aracı alternatif metin, uyarlanabilirlik, navigasyon, okunabilirlik ve giriş yardımı yönergelerinde hata tespit etmiş ve sonuç olarak web sitelerinin erişilebilirlik değerlendirmesini geçemediği görülmüştür. Çıkan erişilebilirlik hatalarının çözümünün oldukça kolay olması da hataların varlığının web erişilebilirliği konusundaki farkındalık eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşündürmüş ve erişilebilirliğin diğer ülkelerde olduğu gibi kamu kurumu sitelerinde zorunlu hale getirilmesi, üniversitelerde erişilebilirlik konusunda derslerin verilmesi gibi öneriler de bulunulmuştur.
While the use of the web becomes almost a necessity, especially in university education, the failure of websites to comply with accessibility rules can be a new barrier for students with disabilities. Starting from this problem, it was aimed to make the accessibility evaluation of the sites of Uludağ University. Accessibility evaluation was done by two automatic evaluation methods Achecker and WAVE, and evaluated by two different manulas (WCAG 2.0, Bölüm 508). Both automatic assessment tools have detected errors in the guidelines for alternative text, adaptability, navigation, legibility and input aid. Hence, as a result it has been seen that websites can not pass accessibility evaluation. The fact that the resolution of the accessibility mistakes that are made is fairly straightforward suggests that the existence of errors may be due to the lack of awareness of web accessibility. Making accessibility obligatory in public institutions like in other countries, and giving accessibility lessons in universities are suggested.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613802
http://hdl.handle.net/11452/13137
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_5.pdf358.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons