Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13135
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAteş, Hüseyin-
dc.date.accessioned2020-10-05T11:58:00Z-
dc.date.available2020-10-05T11:58:00Z-
dc.date.issued2018-08-01-
dc.identifier.citationAteş, H. (2018). “Fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 507-531.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3416-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613791-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13135-
dc.description.abstractDünyada, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kirlilik gibi birçok çevresel sorunla karşı karşıyayız. Ancak, bu sorunların ana sebebi insan davranışlarıdır ve günlük yaşamdaki tüketim davranışının değişmesi, dünyamızın geleceği üzerinde büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle geri dönüşüm, yemek, seyahat, satın alma ve sürdürülebilir ürünler gibi tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, insanların sürdürülebilir gelecek için yapabileceği davranışların sadece bir parçasıdır. Ek olarak, bireylerin eğitilmesi sürdürülebilir sorunları çözmek adına en etkili yollardan biridir. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının belirlenmesi ve sürdürülebilirlik kavramına yönelik bilgi düzeylerinin ölçülmesidir. Araştırma sonuçları hem fen bilgisi öğretmen adayı hem de sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yeterli düzeyde sürdürülebilir davranış gösterdikleri ve yeterli bilgilerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları fen bilgisi öğretmen adaylarının her anlamda istatistiksel olarak daha iyi düzeyde olduğunu göstermiştir. Cinsiyet, gelir düzeyi ve sınıf seviyesi gibi demografik değişkenlerin bireylerin davranış ve bilgi düzeyleri üzerinde etkili çıkmıştır. Son elde edilen bulguda ise, bireylerin sürdürülebilir tüketim davranışları ile sürdürülebilirlik bilgi düzeyleri arasında pozitif yönde küçük düzeyde ilişki elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the world, we face many environmental problems such as global warming, climate change, and pollution. However, the main reason of these problems is human behavior. Consequently, changing consumption behavior in daily life has big effect on future of our global. For this reason, changing consumption habits such as recycling, eating, traveling, purchasing and sustainable products are only parts of behaviors people can do for sustainable future. In addition, educating children is one of the most efficient ways in order to solve sustainable problems. The aim of this research is to determine the sustainable consumption behaviors of preservice science teachers and pre-service social studies teachers and to measure the level of knowledge about the concept of sustainability. Results of the study showed that both pre-service science teachers, pre-service social studies teachers have positive sustainable consumption behaviors and enough sustainability knowledge level, even though pre-service science teachers are better. In addition, levels of income, class level and gender have significantly effect on behaviors and knowledge. There is positive and small relationship between sustainable consumption behaviors and sustainability knowledge level.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSürdürülebilir tüketim davranışıtr_TR
dc.subjectSürdürülebilirlik bilgi düzeyitr_TR
dc.subjectFen bilgisi öğretmen adayıtr_TR
dc.subjectSosyal bilgiler öğretmen adayıtr_TR
dc.subjectSustainable consumption behaviorsen_US
dc.subjectSustainability knowledge levelen_US
dc.subjectPre-service science teachersen_US
dc.subjectPre-service social studies teachersen_US
dc.titleFen bilgisi ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sürdürülebilir tüketim davranışlarının ve bilgi düzeylerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermination of pre-service science teachers’ and pre-service social studies teachers’ sustainable consumption behaviors and knowledge levelsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage507tr_TR
dc.identifier.endpage531tr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_3.pdf387.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons