Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13134
Başlık: Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin ev ziyaretleri hakkındaki görüşleri
Diğer Başlıklar: Primary and pre-school teachers’ opinions about home visits
Yazarlar: Kar, Eda Bütün
Uzun, Elif Mercan
Yazıcı, Dila Nur
Anahtar kelimeler: Ev ziyaretleri
Nitel araştırma
Yarı yapılandırılmış görüşme
Home visit
Qualitative research
Semi-structured interview
Yayın Tarihi: 3-Eki-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kar, E.B. vd. (2018). “Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin ev ziyaretleri hakkındaki görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 589-612.
Özet: Bu çalışmada sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin öğrenciyi ve çevresini tanımaya yönelik tekniklerden bir tanesi olan ev ziyaretleri hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desen ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada on sınıf öğretmeni ile yedi okul öncesi öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ev ziyaretlerinin öğrenciyi tanıma açısından olumlu bir etki meydana getirdiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenler ev ziyaretleri ile öğrencinin yaşadığı ev ortamı hakkında bilgi sahibi olarak sosyo-ekonomik durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olduklarını düşünmektedirler. Zaman zaman öğrenci bilgi formları ile sağlanan bilgilerle birebir karşılaşmanın çocuğun içinde yaşadığı koşulları anlama konusunda daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu ziyaretlerin öğrencinin yaşadığı ruhsal ve sosyal sorunları, ihtiyaçlarını, varsa çocuğun anlatamadığı durumları anlamayı ve çözmeye yardımcı olmayı kolaylaştırdığı belirlenmiştir.
In this study, the opinion of classroom and pre-school teachers about the home visits, which are one of the techniques to understand the students and their environment, were identified. Here, among the qualitative research methods, the semi-structured interview method was employed. The interviews were made with 10 primary school teachers and 7 preschool teachers during the study. The results revealed that the home visits have a positive effect in terms of understanding the student. The teachers stated that, even for a little while, they had an opportunity to observe the parents’ attitudes towards each other or their children. By obtaining information about students’ home environment during these visits, the teacher thought that they had detailed information about the socio-economic conditions of students. It was determined that personally observing the conditions of student in terms of the information provided by student information forms is more effective in understanding the conditions, in which the child lives. It was found that such visits make it easier to understand and solve the student’s mental and social problems, to understand their needs and (if any) the issues they can’t tell.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613808
http://hdl.handle.net/11452/13134
ISSN: 1301-3416
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 31 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_2_6.pdf318.19 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons