Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13116
Title: The value and the indispensability of justice in the quest for development in Africa
Other Titles: Afrika’daki kalkinma arayişinda adaletin değeri ve vazgeçilmezliği
Authors: Olatunji, Felix O.
Keywords: Justice
Social justice
Development
Authentic development
African society
Adalet
Sosyal adalet
Kalkınma
Otantik kalkınma
Afrika toplumu
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Olatunji, F. O. (2015). "The value and the indispensability of justice in the quest for development in Africa". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 24, 229-244.
Abstract: The discourse about justice in any society is unquestioned, and interpreting this in the context of other influences and isolating the significance of justice towards development is challenging. Justice has been accepted as one of the fundamentals of democracy whether in its old form from the Athenian city-states to the new waves in its representative form. Examining justice as being sacred to human society is important in the sacredness of human dignity. But the problem today is the way the ‘leaders’ of new modern-day democracies tend to look at the discourse and praxis of justice because transparency, common good and truth among others, which are the hall-marks of justice, have been eroded especially in countries below the Mediterranean. The tenets of justice have been replaced with manipulation, relativism, negotiations, inequality, usurpation of power, compromises among others. The thrust of this paper will be to thematise the discourse of justice and its significance as a sacred issue in the governance of human societies towards enduring development. If the dignity of man is sacred in itself, so also the discourse of justice cannot be under-valued. Hence, the sacredness of the nature of social justice will be examined, and argued for in the quest for survival and sustenance of Africa. The paper will therefore, project that justice is a necessity in human society and without it; there will be no peace and development. In order to achieve our objective, this paper will employ descriptive-analytic method towards examining the significant roles justice, if enthroned, will engender towards development in Africa. It is, therefore, expected that this paper will initiate a platform in the discussion of justice for the attainment of authentic development in Africa.
Bazı toplumlarda adalet hakkında sorgusuz sualsiz konuşulmakta ve başka faktörler bağlamında yorumlayarak onun kalkınmaya yönelik önemi görmezden gelinip doğruluğu tartışılmaktadır. Adalet, eski formu olan Atina şehirdevletlerinden, temsili biçimindeki yeni dalgalara kadar demokrasinin temellerinden biri olarak kabul görmektedir. Insan toplumunun kutsalı olarak adaleti incelemek, insanlık onurunun kutsallığı açısından önemlidir. Fakat bugünkü sorun, yeni modern-zaman demokrasilerinin söyleme bakma eğiliminde olan liderlerine ve adaletin uygulanmasına ilişkindir. Adaletin ilkelerinin yerini başkaları arasındaki manipülasyon, rölativizm, müzakereler, eşitsizlik, güç yarışı ve uylaşım almıştır. Bu yazının amacı, sürekli kalkınmaya dönük toplumların yönetimindeki kutsal bir mesele olarak adaletin söylemini ve önemini tematize etmek olacaktır. Eğer insan onuru kendinde kutsal ise adalet söylemi de değersiz olamaz. Bu nedenle, burada sosyal adaletin doğasına ilişkin kutsallık incelenecek ve Afrika’nın varlığını sürdürmesi ve ayakta kalması arayışı tartışılacaktır. Dolayısıyla, bu makale adaletin insan toplumunda bir zorunluluk olduğunu, onsuz barış ve kalkınma olamayacağını ileri sürmektedir. Objektif olabilmek amacıyla bu yazı adaletin önemli kurallarını incelerken, deskriptif-analitik yöntemi kullanacaktır. Eğer abartılırsa, Afrika’daki kalkınmaya engel olacaktır. Bu bakımdan, bu yazıdan beklenen şey, Afrika’daki otantik kalkınmaya erişime yönelik adalet söyleminde bir platform oluşturmaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149780
http://hdl.handle.net/11452/13116
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2015 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_24_15.pdf192.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons