Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13109
Title: A review from denotation to denoting
Other Titles: Anlamdan anlamlandırmaya doğru bir inceleme
Authors: Alvandı, Ebrahim Oshni
Keywords: Denotation
Gray’s Elegy argument
Concepts and meaning
İfade
Gray'in Ağıt'ı
Kavramlar ve anlam
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alvandı, E. O. (2015). "A review from denotation to denoting". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 24, 177-190.
Abstract: Gray’s Elegy is an argument towards meaning and denotation of denoting concepts. Denoting concepts occur in propositions and quantifier phrases occur in the sentences that express those propositions. Russell used this argument to distinguish meaning from denotation. The study will follow this argument comparing two other ideas raised by Makin and Pakaluk. The paper ends up discussing the meaning of a denoting phrase or a complex in a proposition which becomes about the denotation by a chain of objects and ideas. A formulization will be introduced for the proposal at the final step.
Gray'in Ağıt'ı anlamlandırma ve işaret edici kavramların ifade edilmesi hakkında bir argümandır. İşaret edici kavramlar önermelerde, niceleyici sözcüklerse bu önermeleri ifade eden cümlelerde ortaya çıkar. Russell, bu argümanı anlamı ifadeden ayırmak için kullanır. Bu çalışma söz konusu argümanı, Makin ve Pakaluk tarafından ortaya koyulan iki farklı görüşün karşılaştırılmasında kullanmaktadır. Çalışma, işaret edici sözcüğün ya da ideler ve nesneler zinciri tarafından ifade hakkında haline getirilen önermedeki bileşik yapının anlamının tartışılmasıyla sonlanmaktadır. Son adımda, bu öneriye ilişkin formülizasyon verilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149776
http://hdl.handle.net/11452/13109
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2015 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_24_11.pdf266.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons