Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13087
Title: Biçimsel olmayan mantık yaklaşımı neden hatalıdır ve nasıl aşılmalıdır?
Other Titles: Why the informal logic approach is fallacious and how to overcome it?
Authors: Öztürk, Ali Bilge
Keywords: Biçimsellik
Biçimsel olmayan mantık
Argümantasyon
Akıl yürütme hataları
Rasyonel tartışma
Formality
İnformal logic
Argumentation
Reasoning fallacies
Rational discource
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, A. B. (2015). "Biçimsel olmayan mantık yaklaşımı neden hatalıdır ve nasıl aşılmalıdır?". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 24, 91-116.
Abstract: Bu çalışmada sıklıkla biçimsel olmayan mantık hareketi olarak adlandırılan felsefi yaklaşımın, çok geniş ve önemli bir pedagojik ve akademik literatür ortaya koymuş olmasına rağmen argümantasyon alanındaki temel yaklaşımının hatalı temellere dayandığı savunulmuştur. Bu savunu biçimsel olmayan mantık kavramının temelde sorunlu bir kavram olduğu, çünkü (1) günümüzde biçimselleştirilmiş ve henüz biçimselleştirilmemiş akıl yürütmeler arasındaki sınır mantığın tarihsel gelişimin bir sonucu olduğu için, bu ayrımının biçimsel olmayan mantık gibi bir kavramı kullanmayı meşru kılacak şekilde belirli olmadığı, (2) biçimsel olmayan mantık kavramının kuramsal zeminde değil, duygusal zeminde ortaya çıkan bir kavram olduğu temelinde yapılmıştır. Bu temelde bugün argümantasyon alanında en temel sorunun, modern biçimsel sistemlerle bağını koparmamış genel bir argümantasyon kuramının eksikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makalenin sonunda böyle bir kuramın nasıl geliştirilebileceği üzerine görüşlerimiz sunulmaktadır.
In this article it is argued that, although the philosophical movement, which is usually called informal logic movement has produced a large and important pedagogical and academic literature, its basic approach to argumentation field depends on faulty foundations. This claim is justified on the grounds that, (1) because demarcation between today formalized and still not-formalized reasoning is a result of historical development of logic, the distinction between them is not certain enough to use a concept like informal logic legitimately, and (2) the concept of informal logic has emerged not from theoretical foundations but from emotional foundations. From these basics it is concluded that today the most important problem in argumentation field is the lack of a general argumentation theory, which does not cut off its connections with modern formal systems. At the end of the article, my views on how a theory like this may be developed is presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149772
http://hdl.handle.net/11452/13087
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2015 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_24_7.pdf455.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons